O projektu

Projekt NEHODOU TO ZAČÍNÁ je interaktivní preventivní a vzdělávací program, který spojuje přední odborníky na dopravní bezpečnost, drogovou problematiku a záchranu lidského života. Je určený všem začínajícím i budoucím řidičům motorových vozidel. Objednat lze program s tématickým zaměřením na automobilové dopravní nehody nebo se zaměřením na motocyklové dopravní nehody.

Dekra_20150508_malyCílem projektu je prevence nebezpečného chování mládeže v silničním provozu, zvýšování odborných znalostí z dopravní problematiky a snižování počtu závažných dopravních nehod především u osob ve věku 15 až 20 let. To souvisí se záměrem zvyšování úrovně bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích společnosti DEKRA CZ a.s. i s naplňováním cílů národní strategie bezpečnosti silničnío provozu. Řidiči motorových vozidel s praxí do 5 let způsobí 1/5 všech dopravních nehod a 1/4 dopravních nehod s tragickými následky. Proto má smysl působit přímo na tuto skupinu nových či začínajících řidičů.

Obsahová část je zaměřena na konkrétní předpoklady pro bezpečnou jízdu. Projekt zahrnuje analýzy nejčastějších typů dopravních nehod s důrazem na příčiny vzniku a návrhy možných opatření, jak těmto nehodám předcházet. Obsahují výpočty brzdných drah vozidel i rozbory reakčních dob řidičů. S návštěvníky otevřeně diskutujeme rizika a účinky jednotlivých druhů návykových látek na psychiku člověka. Jsou připomenuta důležitá fakta vedoucí k záchraně lidského života. Právní i morální odpovědnost za špatné jednání je dobře vyjádřena reálnými životními příběhy. Diváci tak mají možnost odnést si spoustu cenných informací, ke kterým se běžně v životě, ve školách, v zaměstnání, nebo v autoškolách nedostanou.

Účast škol i ostatních zájemců je ZDPräsentation der MedienmanagerPreviewlargeARMA. Podmínkou je vyplnění přihlášky přes registrační formulář zde, nebo pomocí uvedeného kontaktu. Délka trvání jednoho představení je 90 minut. Konání je zajištěno zdarma v městských kinosálech nebo školních aulách po celé ČR dle aktuální nabídky, nebo zájmu škol. Počet diváků je omezen pouze kapacitou sálu. Stav volných míst je průběžně upravován.

Projekt NEHODOU TO ZAČÍNÁ je financován z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů. V letech 2016 a 2017 se uskuteční celkem 160 vystoupení po celé České republice.

Těšíme se na Vaši účast!