O projektu

Projekt Nehodou to začíná má za cíl snižovat rizikové faktory v chování mladých účastníků silničního provozu s důrazem na vlastní odpovědnost, dodržování pravidel silničního provozu, seznamování s častými příčinami dopravních nehod a jejich následky v případě pochybení. Už samotný název projektu říká, že dopravní nehoda spustí řadu nepříjemností, a proto je vždy lepší nehodě předejít.

Realizační tým

Martin Bednář

Martin Bednář, DiS.koordinátor projektu

„Můžeš-li pomoci, pak pomoz. Pokud ne, alespoň neškoď.“
— Dalajláma martin.bednar@dekra.com

Ivan Douda

PhDr. Ivan Doudapsycholog a drogový expert

„Nebereme humor dosti vážně.“
— Konrad Lorenz douda@dropin.cz

Jiří Doležal

Jiří Doležalmoderátor a průvodce pořadem

„Bez cihel není zeď, bez kapek řeka. I maličkost dokáže velké věci!“ dolezalvm@seznam.cz

Alan Mejstřík

Bc. Alan Mejstřík, DiS.záchranář a expert na poskytování přednemocniční péče

„S rozumem a odvahou.“ alanmejstrik@seznam.cz

Ondřej Rechner

Ing. Ondřej Rechnerdopravní expert

„Každý je důležitý... nebo možná spíš každý má na to být důležitý.“ ondrej.rechner@gmail.com

Zabýváme se problematikou rozptýlení mobilním telefonem, dodržování bezpečné vzdálenosti a rychlostních limitů, používání bezpečnostních pásů i správnému technickému stavu vozidla. Upozorňujeme na nebezpečí užívání návykových látek ve vztahu k řízení a na každé přednášce simulujeme poskytnutí účinné první pomoci po autonehodě.

Video o projektu