2x zcela zaplněné kino ve Valašském Meziříčí

Živé multimediální vystoupení odborníků na dopravní bezpečnost ze společnosti DEKRA, nazvané Nehodou to začíná, se uskutečnilo 20. září v kině Svět ve Valašském Meziříčí. Pozvání místní komise BESIP přijalo okolo 500 studentů středních a devátých ročníků základních škol. Nehodou to začíná VALMEZ Projekt byl určen začínajícím, ale i budoucím řidičům motorových vozidel. Středem pozornosti byly předpoklady bezpečné jízdy. Odborníci promítli studentům výpočty brzdných drah vozidel včetně rozborů reakčních dob řidičů. Drogový specialista s nimi diskutoval o účincích jednotlivých druhů návykových látek na lidskou psychiku.02V části věnované zdravovědě lektoři připomněli důležitá fakta vedoucí k záchraně lidského života včetně praktických ukázek první pomoci. Upozornili rovněž na nebezpečí vyplývající ze snížení pozornosti v situacích, kdy se řidič kromě řízení věnuje také například telefonování, a připomněli možné důsledky dopravní nehody pro další život jejich i ostatních účastníků takové události.03Nikoli náhodou byli posluchači studenti ve věku od 15 do 20 let. Ze statistik vyplývá, že řidiči motorových vozidel s praxí kratší než 5 let způsobí okolo 20 procent všech dopravních nehod a zhruba 25 procent havárií s tragickými následky. Místní komise BESIP si proto klade za cíl působit kromě jiného na tuto skupinu nových či začínajících řidičů.

Autor článku: Ing. Soňa Valchářová, vedoucí odboru dopravně správních agend
Foto: Jiří Balát

Článek převzat z oficiálních internetových stránek Valašského Meziříčí:
http://www.valasskemezirici.cz/nez-mladi-usednou-za-volant/d-28620