Reflexní vesta zmizela z povinné výbavy

Povinnost vozit v automobilu reflexní vestu si musíte nově odvodit. Reflexní vesta není po novelizaci vyhlášky č. 341/2014 Sb. uvedena v povinné výbavě vozidla. Takové opatření může vést ke spekulacím, ale i snížení bezpečnosti silničního provozu.

Dne 1. 10. 2018 vstoupila v platnost vyhláška č. 206/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Po novelizaci chybí v povinné výbavě vozidla tzv. reflexní vesta. Je nezbytné na tuto absenci řidiče upozornit, neboť povinná výbava vozidla musí být jasně a kompletně stanovená ve vyhlášce, aby nebyl žádný prostor ke spekulacím.

Divím se, že si toho skoro nikdo nevšiml. Všechny motoristické magazíny se po novelizaci této vyhlášky omezili na informace o žárovkách, pojistkách a obsahu lékárničky. Díky tomu nám málem uniklo velké téma viditelnosti účastníků silničního provozu a možných komplikací spojených s chybějící vestou ve vozidle,“ komentuje situaci dopravní specialista Martin Bednář ze společnosti DEKRA. Reflexní vesta má přímý vliv na následky nenadále vzniklé situace v silničním provozu a minimalizuje škody způsobené po dopravních nehodách zejména při snížené viditelnosti mimo obec.

Povinná výbava vozidla podle vyhlášky č. 341/2014 Sb. po novelizaci platné od 1.10.2018:

Téma zvýšení viditelnosti účastníků silničního provozu se v posledních letech velmi komunikovalo a krom několika preventivních kampaní byla zavedena i nová opatření. Od 20. února 2016 u nás platí povinnost být za snížené viditelnosti mimo obec vybaven reflexními doplňky i pro chodce. Z tohoto důvodu se jeví absence reflexní vesty v povinné výbavě vozidla spíše jako omyl. Pokud k pochybení skutečně došlo, je na místě okamžitá náprava.

Obrátili jsme se proto s dotazem na upřesnění (ne)povinné reflexní vesty na MD ČR, které nás odkázalo na § 5 Povinnosti řidiče, písmeno l) zákona č. 361/2000 Sb. „Uvedený odstavec sice zmiňuje oděvní doplňky s označením z retroreflexních materiálů, avšak řeší pouze za jakých okolností je využít. Povinnost vozit vestu ve vozidle není zmíněna ani zde,“ oponuje Bednář, který rovněž koordinuje preventivní projekt Nehodou to začíná. V zákoně č. 361/2000 Sb. § 26 se podobně vymezuje použití výstražného trojúhelníku, přesto je trojúhelník zařazen ve vyhlášce č. 341/2014 Sb. Z ní vyplývá jasná povinnost mít trojúhelník ve vozidle. Otázkou zůstává, proč tomu tak nově není v případě reflexní vesty. Na tuto doplňující otázku bohužel MD ČR zatím nereagovalo.

Z popsané situace také vyplývá, že technik provádějící technickou kontrolu vozidla již nemůže chybějící či neodpovídající reflexní vestu uvést do závad, a tím hrozit řidičům, že vozidlo STK neprojde. Kontrole totiž podléhají pouze položky povinné výbavy uvedené ve vyhlášce č. 341/2014 Sb. Obdobnou situaci bude řešit policista při silniční kontrole vozidla. Pokud však nechcete riskovat svůj život nebo zdraví díky snížené viditelnosti při nepředvídatelných situacích, měli byste vestu i nadále vozit, a to vždy v dosahu řidiče. Doporučujeme vybavit vozidlo i vestami pro spolujezdce.

Samotné provedení oděvních doplňků je specifikováno ve vyhlášce č. 294/2015 Sb., která definuje retroreflexní oděvy. „Oděvními doplňky mohou být blůza, kabát, tričko, vesta nebo kalhoty fluorescenční žluté nebo fluorescenční oranžovo-červené barvy doplněné retroreflexními pásy. Z toho vyplývá, že smíte použít obě dostupné barevné varianty reflexních vest, ale musí odpovídat požadavkům aktuální harmonizované evropské normy EN ISO 20471: 2013,“ upřesňuje Martin Bednář z DEKRY. Každým rokem za posledních 8 let v České republice roste celkový počet dopravních nehod a za jeden z hlavních vlivů je považována viditelnost. Staré dobré heslo „Vidět a být viděn“ bychom měli respektovat ve svém vlastním zájmu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *