Reflexní vesta zmizela z povinné výbavy

Povinnost vozit v automobilu reflexní vestu si musíte nově odvodit. Reflexní vesta není po novelizaci vyhlášky č. 341/2014 Sb. uvedena v povinné výbavě vozidla. Takové opatření může vést ke spekulacím, ale i snížení bezpečnosti silničního provozu.

Dne 1. 10. 2018 vstoupila v platnost vyhláška č. 206/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Po novelizaci chybí v povinné výbavě vozidla tzv. reflexní vesta. Je nezbytné na tuto absenci řidiče upozornit, neboť povinná výbava vozidla musí být jasně a kompletně stanovená ve vyhlášce, aby nebyl žádný prostor ke spekulacím.

Divím se, že si toho skoro nikdo nevšiml. Všechny motoristické magazíny se po novelizaci této vyhlášky omezili na informace o žárovkách, pojistkách a obsahu lékárničky. Díky tomu nám málem uniklo velké téma viditelnosti účastníků silničního provozu a možných komplikací spojených s chybějící vestou ve vozidle,“ komentuje situaci dopravní specialista Martin Bednář ze společnosti DEKRA. Reflexní vesta má přímý vliv na následky nenadále vzniklé situace v silničním provozu a minimalizuje škody způsobené po dopravních nehodách zejména při snížené viditelnosti mimo obec.

Povinná výbava vozidla podle vyhlášky č. 341/2014 Sb. po novelizaci platné od 1.10.2018:

Téma zvýšení viditelnosti účastníků silničního provozu se v posledních letech velmi komunikovalo a krom několika preventivních kampaní byla zavedena i nová opatření. Od 20. února 2016 u nás platí povinnost být za snížené viditelnosti mimo obec vybaven reflexními doplňky i pro chodce. Z tohoto důvodu se jeví absence reflexní vesty v povinné výbavě vozidla spíše jako omyl. Pokud k pochybení skutečně došlo, je na místě okamžitá náprava.

Obrátili jsme se proto s dotazem na upřesnění (ne)povinné reflexní vesty na MD ČR, které nás odkázalo na § 5 Povinnosti řidiče, písmeno l) zákona č. 361/2000 Sb. „Uvedený odstavec sice zmiňuje oděvní doplňky s označením z retroreflexních materiálů, avšak řeší pouze za jakých okolností je využít. Povinnost vozit vestu ve vozidle není zmíněna ani zde,“ oponuje Bednář, který rovněž koordinuje preventivní projekt Nehodou to začíná. V zákoně č. 361/2000 Sb. § 26 se podobně vymezuje použití výstražného trojúhelníku, přesto je trojúhelník zařazen ve vyhlášce č. 341/2014 Sb. Z ní vyplývá jasná povinnost mít trojúhelník ve vozidle. Otázkou zůstává, proč tomu tak nově není v případě reflexní vesty. Na tuto doplňující otázku bohužel MD ČR zatím nereagovalo.

Z popsané situace je jasné, že reflexní vesta byla přesunuta z povinné výbavy vozidla do povinností pro řidiče. Takové opatření využívají některé jiné země. Otázkou však zůstává, jak bude chybějící prvek řešit policista např. při běžné silniční kontrole vozidla. Pokud ale nechcete riskovat svůj život nebo zdraví díky snížené viditelnosti při nepředvídatelných situacích, měli byste vestu i nadále vozit, a to vždy v dosahu řidiče. Doporučujeme vybavit vozidlo i vestami pro spolujezdce.

Samotné provedení oděvních doplňků je specifikováno ve vyhlášce č. 294/2015 Sb., která definuje retroreflexní oděvy. „Oděvními doplňky mohou být blůza, kabát, tričko, vesta nebo kalhoty fluorescenční žluté nebo fluorescenční oranžovo-červené barvy doplněné retroreflexními pásy. Z toho vyplývá, že smíte použít obě dostupné barevné varianty reflexních vest, ale musí odpovídat požadavkům aktuální harmonizované evropské normy EN ISO 20471: 2013,“ upřesňuje Martin Bednář z DEKRY. Každým rokem za posledních 8 let v České republice roste celkový počet dopravních nehod a za jeden z hlavních vlivů je považována viditelnost. Staré dobré heslo „Vidět a být viděn“ bychom měli respektovat ve svém vlastním zájmu.