Archiv rubriky: Novinky

Používání směrových světel

Navzdory důsledné výuce v autoškolách řidiči později v provozu blinkry nepoužívají správně. Ukazatele směru jsou základním a nejdůležitějším komunikačním prostředkem mezi účastníky silničního provozu. Pro správné používání směrovek je podstatný i způsob držení volantu.

V porovnání s ostatními úkony, které musí řidič během jízdy zvládat, není používání směrových světel příliš složité. Zdánlivě jednoduchá věc však dělá řidičům nemalé problémy. Někteří jedinci přistupují k této činnosti laxně, často si nejsou jistí, před kterými úkony platí zákonná povinnost aktivovat blinkry, nebo dokonce považují blikání za nadbytečné. To má za následek snížení plynulosti i bezpečnosti dopravy. Ke vzniku komplikací stačí i pozdě aktivovaný ukazatel. Ostatní účastníci silničního provozu nejsou o zamýšleném pohybu nebo blížící se změně informováni včas, a to vede ke vzniku dopravních nehod. Za nejhorší pak lze považovat nepoužití směrovek při odbočování na křižovatce. Na řidiče, kteří nepoužívají směrovky, si chtěl posvítit už i exministr dopravy Dan Ťok, který za takové chování sliboval vysoké sankce.

Průzkum společnosti DEKRA Accident Research provedený v loňském roce na německých kruhových objezdech, odbočkách z hlavních komunikací, křižovatkách s hlavní silnicí v přímém směru i se zakřivením a na dálnicích čítal více než 5,5 tisíce vozidel. V průměru 50 % všech řidičů správně blikalo ve všech dopravních situacích. Mezi jednotlivými situacemi však existovaly zajímavé rozdíly. Přibližně 53 % řidičů použilo směrovky správně při opouštění kruhového objezdu, asi 56 % na křižovatkách a 67 %na dálnici. Před odbočením z hlavní pozemní komunikace aktivovalo ukazatel naopak jen 22 % motoristů. Výzkumní pracovníci z DEKRY mimo jiné zaznamenali, že ženy (53 %) blikaly správně častěji než muži (45 %). Jak se také ukázalo, podíl šoférů, kteří používali směrovky správně, byl výrazně vyšší u nákladních automobilů (62 %) než celkový průměr všech uživatelů vozovky. „Obávám se, že u nás by podobný průzkum vyšel mnohem hůře,“ komentuje výsledky Martin Bednář, manažer preventivního projektu Nehodou to začíná a dopravní expert z českého zastoupení společnosti DEKRA, a dodává, že zejména při jízdě na dálnici vnímá velkou četnost těchto nedostatků.

Obsluhu směrových ukazatelů musí každý zvládat už jako žák v autoškole velmi důsledně. Žádný učitel nemůže nechat zapomenutý blinkr bez povšimnutí. Během teoretické výuky nebo při domácím samostudiu žadatel získává znalosti, v jakých situacích a jakým způsobem se znamení směrovkami provádí. Při praktických jízdách si tuto činnost osvojí. Zdokonaluje nejen správný postup, kdy před aktivací ukazatele směru jízdy má již provedenou kontrolu dané strany v zrcátku, ale umí je správně používat i při více a více složitých řidičských úkonech. „Schopnost dávat znamení podle potřeby správně a včas, zejména o změně směru jízdy, ale i přiměřeně reagovat na všechna znamení dávaná ostatními účastníky provozu na pozemních komunikacích, jsou jedny z mnoha bodů, které hodnotí i zkušební komisař během závěrečné zkoušky, stejně jako dovednost kontroly funkce směrových světel před jízdou a správné držení volantu. Skutečně i správná poloha rukou na volantu ve třičtvrtě na tři vede ke snadné obsluze ovládací páčky pod volantem. V takovém případě stačí drobný pohyb prstem,“ upřesňuje Bednář. Zatímco má řidič stabilní kontakt s volantem, je připraven provádět další úkony. Moderní automobily nám navíc nabízejí komfortní trojblik malým dotykem. Proto je velmi zvláštní, že se řidičům nechce blikat, a to zvlášť s přibývající praxí.

Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích vyjmenovává tyto situace, kdy je řidič povinen dávat znamení o změně směru jízdy:

 • Při přejíždění z jednoho jízdního pruhu do druhého.
 • Při přejíždění z vyhrazeného jízdního pruhu do přilehlého jízdního pruhu.
 • Při objíždění stojícího vozidla, překážky nebo chodce.
 • Při předjíždění vozidla a při zařazování zpět před vozidlo po jeho předjetí.
 • Při předjíždění cyklisty.
 • Při odbočování na křižovatce nebo na místo ležící mimo pozemní komunikaci.
 • Při zajíždění k okraji pozemní komunikace nebo k chodníku za účelem zastavení nebo stání.
 • Při vyjíždění od okraje pozemní komunikace nebo od chodníku.
 • Při vyjíždění z kruhového objezdu.
 • Při změně směru jízdy a vybočování z něho.
 • Jestliže to vyžaduje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

Způsob používání směrovek uvádí § 30, který říká, že znamení o změně směru jízdy musí řidič dávat včas před započetím jízdního úkonu s ohledem na okolnosti provozu na pozemních komunikacích, zejména na řidiče jedoucí za ním a na povahu jízdního úkonu. Aktivované blinkry ponechá řidič jen do doby ukončení změny směru jízdy, vybočení z něho, nebo pokud vozidlo nezaujme místo v jízdním pruhu, do kterého přejíždí. Pokud vozidlo směrovými světly není vybaveno nebo v případě jejich poruchy, dává řidič znamení upažením, a to jen před zapo-četím jízdního úkonu. Paží ohnutou v lokti nahoru se dává znamení o změně směru jízdy na opačnou stranu.

I řidiči integrovaného záchranného systému využívající právo přednostní jízdy by při jízdě se zapnutým zvukovým a světelným výstražným zařízením k zásahu ocenili čitelnější chování řidičů, kteří jim umožňují průjezd. „Vozidlo, které nám směrovkou dává najevo, že o nás ví a uhýbá, nám zajišťuje větší jistotu, umožňuje rychlejší průjezd a výrazně přispívá k bezpečnosti provozu. Neblikající vozidlo je nevyzpytatelné. Nikdy nevíte, kdy a kam odbočí nebo jaký manévr provede. Někteří se dokonce vyhnou vozidlu, které zastavilo před nimi, a snaží se jet dál, přestože za sebou mají vozidlo s majákem,“ konstatuje Bc. Alan Mejstřík, DiS., zdravotnický záchranář pro urgentní medicínu, který 11 let zodpovídal za výběr, přípravu a výcvik nových řidičů zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy.

 

 

Projekt Nehodou to začíná pokračuje

Realizační tým dostal zelenou a v letošním roce proškolí dalších 15 tisíc nových a budoucích řidičů. Nové termíny na první polovinu roku 2020 budou zveřejněné během ledna.

Nehodou to začíná je preventivní projekt, který prostřednictvím týmu odborníků realizuje interaktivní vzdělávací přednášky po celé České republice. Ty jsou určené začínajícím a budoucím řidičům motorových vozidel, tedy primárně středoškolákům. Cílem je snížení rizikových faktorů v chování mladých účastníků silničního provozu. Specialisté z oboru je seznamují s důsledky vážných dopravních nehod formou znaleckých analýz, otevřeně diskutují rizika užívání návykových látek ve vztahu k dopravě a pod odborným vedením si mohou diváci vyzkoušet i poskytování účinné první pomoci po simulované autonehodě.


Projekt Nehodou to začíná navazuje na úspěšnou realizaci v letech 2016-2019, během které si vybudoval dobré jméno u škol i studentů, podařilo se zasáhnout obrovskou cílovou skupinu, cca 77 tisíc účastníků přednášek. Své příznivce si našel i prostřednictvím působení na sociálních sítích. Více informací na www.nehodoutozacina.cz. Projekt je zajímavý svým zpracováním, které je založeno na odborné přednášce kombinující interaktivní prvky i zážitkovou výuku. „Každý návštěvník pořadu má příležitost zapojit se do praktické ukázky, ovlivnit vývoj pořadu a vlastními silami poukázat na správný či špatný postup při řešení problematických situací vycházejících z chybného jednání v silničním provozu. Divák se vzdělává zábavnou a nenásilnou cestou, což je u adolescentů významné pro jejich přijetí a uplatnění v budoucím životě,“ doplňuje Martin Bednář, manažer projektu a dopravní expert ze společnosti DEKRA.


Mladí řidiči do 25 let zaviní každoročně více než 10 tisíc dopravních nehod. Např. v roce 2018 bylo evidováno 10 051 nehod, při kterých bylo usmrceno 94 osob a dalších 397 bylo těžce zraněno. Podíl počtu nehod, usmrcených a těžce zraněných u nehod zaviněných mladými řidiči má z dlouhodobého hlediska sestupnou tendenci. Přesto byla přibližně každá 6. nehoda zaviněná mladým řidičem, který je vystaven velkému riziku vzhledem k jeho malým zkušenostem, neznalosti okolností vzniku dopravních nehod a jejich důsledků, ale i častému hazardu v podobě snadno rozptýlené pozornosti, či vlivu návykových látek. Cílit na tuto skupinu má obrovský význam pro vytvoření základních morálních předpokladů pro jejich budoucí účast v silničním provozu jako motoristů.


Projekt Nehodou to začíná byl schválen komisí pro tvorbu programů prevence škod, správní radou ČKP, Ministerstvem vnitra ČR a Ministerstvem dopravy ČR. Je financován z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů a společností DEKRA CZ a.s. Realizační tým pod vedením Martina Bednáře má za úkol během roku 2020 zorganizovat minimálně 80 interaktivních preventivních přednášek po celé ČR a zasáhnout dalších 15 000 osob. Nové termíny na první polovinu roku 2020 budou zveřejněné během ledna a zástupci škol i ostatní zájemci se mohou jednoduše přihlásit na webových stránkách projektu: http://www.nehodoutozacina.cz/terminy/.


„Dlouho jsme nebyly svědky takhle profesionálně pojaté, významnými osobnostmi zaštítěné, milým humorem protkané interaktivní přednášky. Kvitujeme především nastínění problematiky nehodovosti z různých úhlů pohledů, možnost vyzkoušet si volání na linku 155 včetně první pomoci, ukázky crashtestů automobilů v různých dopravních situacích s odborným komentářem, stejně tak i osvěžující přístup moderátora pořadu. Jsme přesvědčeny o velkém smyslu takto koncipovaných preventivních programů,“ hodnotí projekt Mgr. Zuzana Kostková a Mgr. Alžběta Fajová, profesorky ze strakonického gymnázia, které se zúčastnily přednášky v minulém roce.

Video o projektu Nehodou to začíná k dispozici ZDE.

Používání dětských autosedaček

Počet usmrcených dětí při dopravních nehodách lze výrazně snížit!

Při nehodách v roce 2018 zemřelo 19 dětí, 11 z nich sedělo v osobním automobilu.
Dětský zádržný systém bývá nesprávně použit, pro bezpečnost dětí je však zcela nezbytný.
Nejdůležitější je chování rodičů za volantem, dítě není nesmrtelné ani v nejlepší autosedačce.

Pokud není dětský zádržný systém ve vozidle správně připevněný, nefunguje tento důležitý prvek pasivní bezpečnosti při dopravní nehodě správně. V Česku platí, že každé dítě s hmotností do 36 kg a výškou do 150 cm musí být přepravováno v dětské autosedačce. Ta musí být pevně uchycena, důležité je i dbát na vedení a utažení bezpečnostních pásů dle návodu k obsluze. Pokud je systém použit špatně, dítě může při karambolu utrpět vážná i život ohrožující zranění. Hrozí vypadnutí ze sedačky, poranění se volným pohybem ve vozidle i ohrožení dalších členů posádky. Dítě může vlivem nárazu vyletět z vozidla a způsobit si vážné poranění hlavy či mozku. Tato zranění mohou být smrtelná. Za smrtí dítěte však může stát i nevypnutý airbag při umístění protisměrné sedačky na místě spolujezdce.

„Velmi často dochází k převrácení sedačky, čímž jsou způsobeny zlomeniny, poranění obličeje a další vážná zranění. Bezpečnostní pás vedený přes krk dítěte může při nehodě nebo prudkém zabrzdění zavinit zhmoždění nebo rozdrcení životně důležitých struktur – míchy, velkých cév a dýchacích cest. Pokud je dítě v sedadle zajištěno příliš volně, dochází při nárazu nebo prudkém brzdění ke kritickému protažení zejména krční páteře s možným trvalým poškozením míchy, jejímu přerušení, ochrnutí nebo míšnímu šoku a smrti,“ popisuje své dvacetileté zkušenosti Bc. Alan Mejstřík, DiS., zdravotnický záchranář a expert na poskytování přednemocniční neodkladné péče.

Aby bezpečnostní prvky zafungovaly tak, jak je konstruktéři vozidel a výrobci sedaček nadefinovali, je třeba je správně a důsledně používat. Výběr sedačky bychom neměli podcenit, zejména musí vždy odpovídat výšce a hmotnosti přepravovaného dítěte. „Přeprava dětí pomocí zádržných systémů se za poslední roky výrazně zdokonalila díky systému ISOFIX, který propojuje dětskou sedačku s konstrukcí vozidla pomocí pevných kotvících bodů. Pomohla i norma EHK č. 129 a zvýšení nároků na bezpečnostní parametry při jejich testování. Bylo vynalezeno i několik systémů, které eliminují chyby při nesprávném použití. Jediným handicapem může být jejich vyšší pořizovací cena,“ upřesňuje Ing. Ondřej Rechner, dopravní expert.

DEKRA provedla v roce 2019 nárazovou zkoušku, aby ilustrovala důsledky kolize při rychlosti 50 km/h, což je obvyklá rychlost vozidla ve městě. Při testu byly použity 2 dětské figuríny, přičemž jedna byla řádně zajištěna v dětské sedačce, druhá připoutána nebyla. Figuríny představovaly s výškou 113 cm a váhou 23 kilogramů průměrné šestileté děti. Při testu nárazu do pevné překážky došlo k přetížení o velikosti 25 g, což je působení sil, které zvýší hmotnost každé z přepravovaných osob na 25násobek. Nelze se tedy ohánět tím, že dítě udržíte v případě nárazu v ruce.  I 23kilová osoba působí krátkodobě silou odpovídající tíze předmětu o hmotnosti 575 kg. Výsledky testu nejsou překvapivé, o to zajímavější je, že k nedostatečnému zajištění opakovaně dochází. Pokud by tato simulace proběhla reálně, dítě by utrpělo těžká až smrtelná zranění. Navíc je ohrožena i osoba sedící ve vozidle vpředu, protože může dojít ke vzájemnému střetu.

Podle studie Výzkumu úrazů pojišťoven (UDV) zveřejněné v roce 2018 v Německu bylo celých 48 procent dětí nesprávně zajištěno při jízdě ve vozidle. V naprosté většině těchto případů byl sice použitý ochranný systém, ale uživatelé měli problémy s manipulací, nebo z důvodu krátké vzdálenosti či nedostatku času řádné upevnění dítěte podcenili. Na základě údajů francouzského Úřadu pro sledování bezpečnosti silničního provozu (ONISR) nemělo téměř 20 procent dětí a dospívajících usmrcených při dopravních nehodách ve Francii v roce 2017 bezpečnostní pásy. Podle amerického Národního úřadu pro bezpečnost silničního provozu (NHTSA) nemělo v roce 2016 v USA bezpečnostní pás 17 procent obětí dopravních nehod ve věku do 15 let. Světová zdravotnická organizace (WHO) si klade za cíl zvýšit podíl cestujících využívajících dětský zádržný systém do roku 2030 na téměř 100 procent.

V České republice zemřelo v roce 2018 při dopravních nehodách 19 dětí, což je o deset více než v roce 2017. V 11 případech šlo o spolujezdce v osobním automobilu, u zbylých osmi o chodce. Pouze jediné dítě sedělo na zadní sedačce nepřipoutané, ostatní byly připoutány bezpečnostním pásem nebo seděly v dětské autosedačce. „Upoutáním do zádržného systému se dítě nestává nesmrtelným. Je velmi důležité respektovat pokyny správného použití, mnohem důležitější je ale počínání řidiče. Při přepravě dítěte je vhodné upravit styl jízdy a jet natolik bezpečně, aby se co nejvíce omezily případné střety. Jakmile totiž dojde k vážné nehodě, např. ve vysoké rychlosti, dítě může zahynout i v sebelepším zádržném systému. Někdy zkrátka řidiči zapomenou, že vezou to nejcennější, co mají, a zbytečně hazardují,“ uzavírá Martin Bednář, DiS., vedoucí preventivního projektu Nehodou to začíná pro začínající řidiče.

Elektrokoloběžky

Nebezpečí, nebo eko pokrok?

Uživatelé často nejsou informováni o pravidlech, která při jízdě na elektrokoloběžce platí. Elektrokoloběžky mohou pomoci se zrychlením dopravy ve městech i menším zatížením životního prostředí. Bez dodržování bezpečnostních a uživatelských zásad však budeme čelit novým problémům.

Velká města se v poslední době potýkají se vzrůstající popularitou systému tzv. sdílených elektrokoloběžek, kdy si můžete prostřednictvím mobilní aplikace jednoduše vyhledat a posléze vypůjčit elektrokoloběžku umístěnou na některém z výpůjčních míst. Obdobné zařízení si může zájemce pořídit i jako vlastní. Základní myšlenkou je zlepšení plynulosti dopravy. Elektrokoloběžky vás rychle přepraví z jednoho bodu do druhého, přičemž pomáhají předcházet dopravním kolapsům a snižují množství škodlivých látek uvolňovaných do ovzduší. Navíc jsou pro uživatele atraktivní alternativou přepravy. Přestože ale hovoříme o ekologickém a ulehčujícím systému, spolu s oblibou bohužel vzrůstají i rizika vyplývající z nesprávného užívání strojů.


Nezodpovědní uživatelé často zapomínají, že elektrokoloběžka je dopravním prostředkem podobně jako jízdní kolo, a proto je třeba dodržovat nejen bezpečnostní opatření, ale i pravidla silničního provozu. V porovnání s jízdním kolem má koloběžka rizika spojená s horší stabilitou na nerovném povrchu, viditelností, ale i absencí bezpečnostní výbavy řidičů. Motoristé vnímají koloběžkáře jinak než cyklistu, a to může mít vliv na dodržování bočního odstupu i používání směrových světel. U nás jsou koloběžky poměrně nové, a než si na ně zvykneme, může se stát řada zranění způsobených nebezpečnou jízdou,“ komentuje nový trend dopravní specialista Martin Bednář ze společnosti DEKRA, manažer preventivního projektu Nehodou to začíná, který vzdělává začínající řidiče.

Jaká pravidla pro uživatele elektrokoloběžek platí? Technické požadavky vycházejí z vyhlášky č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Ta definuje technické požadavky na výbavu koloběžek obdobnou jako u jízdních kol. Výkon motoru elektrokoloběžky v takovém případě nesmí přesáhnout 1 kW a maximální konstrukční rychlost nejvýše 25 km/hod. Pokud jsou tyto hodnoty vyšší, rozhodují údaje uvedené ve schvalovací dokumentaci vozidla a z nich vyplývající povinnosti.


Z hlediska provozu na pozemních komunikacích se jezdec na koloběžce řídí stejnými pravidly jako cyklista dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů. Zde je velké množství specifik určených pro jízdu na kole, resp. koloběžce, která vymezují způsob jízdy, pravidla pro pohyb na běžných komunikacích, cyklostezkách, na přejezdech pro cyklisty nebo v jízdních pruzích pro cyklisty, určují použití ochranné přilby, věk s ohledem na jízdu pod dohledem či na chodníku, způsob osvětlení za snížené viditelnosti a další konkrétní specifika. Uživatel by měl ovládat pravidla silničního provozu, řídit se jimi, věnovat se plně řízení a sledovat situaci v provozu. „Obávám se, že minimální věk, ochranná helma, platný řidičský průkaz ani další podmínky vydané provozovateli pro použití sdílených koloběžek mnoho zájemců o svezení nezajímá,“ myslí si Martin Bednář z DEKRY. Doplňuje, že „zákon také vymezuje chování ostatních řidičů vůči cyklistům/koloběžkářům.“


V praxi často veřejnost pobuřují jezdci prohánějící se po chodnících vysokou rychlostí, ale i ledabyle odstavené koloběžky překážející plynulé chůzi pěších navzdory zakázaným i doporučeným místům k parkování. Nepomáhá ani četné pokutování jezdců městskými strážníky. Například v hlavním městě netradiční dopravní prostředek láká zejména zahraniční turisty, kteří si ho pletou s adrenalinovým zážitkem, od čehož se odvíjí jejich přístup. Výjimkou tak není vandalismus, ale ani řízení elektrokoloběžky v podnapilém stavu nebo ve více lidech, což je pro řidiče i jeho okolí velmi ohrožující.

„Popularita vozidel, která se dají definovat jako lehká elektrická vozidla, rychle stoupá. Zejména jiná dynamika jízdy a bezhlučnost těchto dopravních prostředků zvyšuje možnost kolizních situací v běžném provozu, a to nejen z pohledu chodců, ale také z pohledu silničních vozidel, a proto je nutné upravovat návyky všech účastníků provozu, zejména z hlediska zvýšené pozornosti. Aktivně vzniklou situaci řešíme na legislativní úrovni i zvýšenou edukací uživatelů těchto dopravních prostředků,“ zdůrazňuje Jiří Polomis, Krajský koordinátor BESIP MDČR pro hl. m. Prahu.


Elektrokoloběžka je velmi praktická. Je relativně malá, skladná (skládací) a po jednom odrazu už vás veze s přidáním plynu sama. Náklady na její pořízení a provoz jsou nízké, snadnou obsluhu zvládne i dítě. Na 1 krátké dobití ujede slušný počet kilometrů (závislost na kapacitě, opotřebení akumulátoru, teplotě apod.). Pokud na ní budou uživatelé jezdit opatrně a dodržovat potřebné zásady, může toto vozítko pomoci se zefektivněním dopravy zejména v intravilánu.


Jaké zásady je vhodné dodržovat?

 • Před jízdou po veřejných komunikacích se seznamte s pravidly silničního provozu.
 • Koloběžku před každou jízdou zkontrolujte z hlediska technického stavu.
 • Nejezděte pod vlivem alkoholu, jiných návykových látek ani ve zhoršeném zdravotním stavu.
 • Rychlost a styl jízdy přizpůsobte povrchu vozovky a terénu.
 • Chovejte se ohleduplně a věnujte pozornost řízení – i na koloběžce jste řidičem.
 • Pro jízdu volte vhodné komunikace a bezpečnostní výbavu.
 • Dbejte na to, abyste byli dobře vidět, zejména za snížené viditelnosti.
 • Po jízdě elektrokoloběžku vhodně zaparkujte či zabezpečte proti krádeži.

První pomoc u dopravní nehody

Vteřiny po nehodě. Čas, který rozhoduje.
Jde-li někomu bezprostředně o život, je třeba okamžitě jednat.
Obvykle potřebují nejvíce pomoct ti, kteří nekřičí.

Každých 5 minut se stane na českých silnicích jedna dopravní nehoda. Jde-li někomu bezprostředně o život, je třeba okamžitě jednat. Zdravotnická záchranná služba má zákonem stanovenou dojezdovou dobu 20 minut. Průměrně se ve městě tento čas pohybuje okolo 8 minut, mimo město a při zhoršeném počasí však může být i výrazně delší. „Pokud se stanete svědkem dopravní nehody, jste i tím, kdo může pro záchranu účastníků nejvíce udělat. Mnozí řidiči pod vlivem stresu a tíhy zodpovědnosti neví, jak se zachovat, proto je důležité vkládat tato pravidla do paměti každého z nás už od mládí,“ říká dopravní specialista Martin Bednář, šéf projektu Nehodou to začíná, v rámci kterého jsou studenti středních škol seznamováni mimo jiné i se základy první pomoci.


Když k nehodě dojde, moralizování musí jít stranou. Teď se hraje o všechno. Silniční zákon ukládá povinnost poskytnout pomoc účastníkům dopravní nehody. To může evokovat pocit, že projíždějící okolo nehody nemusí ani přibrzdit. Poskytnutí první pomoci ovšem obsahuje i občanský zákoník, povinnost tedy existuje bez ohledu na konkrétní roli účastníka silničního provozu, dokonce pod hrozbou pěti let nepodmíněného trestu. Zranění právě bojují o život s časem, můžou jim zbývat sekundy či jednotky minut. „Pokud jede auto, spadne na něj větev a ono havaruje, je to nešťastná náhoda, které se stávají a budou stávat. Většině nehod ovšem jde snadno předejít. Kolikrát stačí tak málo – pokora k fyzikálním zákonům, které platí pro každého bez rozdílu, a úcta k životu druhých lidí. Dopravních nehod by tak jistě ubylo, ale my je musíme připravit i na tento scénář,“ říká Bc. Alan Mejstřík, DiS., zdravotnický záchranář a expert na poskytování přednemocniční neodkladné péče a simulační výuku.


Pokud se stanete svědkem dopravní nehody:

 • ZASTAVTE NA BEZPEČNÉM MÍSTĚ

Nevrhněte se do nebezpečí po hlavě. Zastavte až za nehodou, raději dál než blíž, ideálně úplně mimo komunikaci. Zvlášť pozor dávejte v zatáčkách, kde i místo mimo komunikaci může být velmi nebezpečné. Označte se reflexní vestou, své spolucestující pošlete na bezpečné místo mimo komunikaci. Označte místo nehody v dostatečné vzdálenosti výstražným trojúhelníkem nebo jiným zřetelným způsobem. V silnici se pohybujte minimálně a s neustálou ostražitostí – riziko sekundární nehody je vysoké. Pozor také na další nebezpečí, např. unikající kapaliny, požár, neaktivovaný airbag, ostré plechy, agresivní či opilé osoby i kontakt s krví. Zatáhněte v havarovaném vozidle ruční brzdu a vyndejte klíčky ze zapalování.

 • ZAVOLEJTE POMOC

Čím dřív pomoc zavoláte, tím dříve přijede. Při nehodě se zraněním volejte primárně zdravotnickou záchrannou službu na čísle 155. Pokud nemáte signál, volte linku 112, případně kteroukoliv jinou tísňovou linku (158, 150, 156). Na linku 112 se dovoláte i bez SIM karty. V místě bez možnosti snadné lokalizace použijte aplikaci Záchranka, která odešle vaše GPS souřadnice. Zásadní je udat přesné místo nehody – na dálnici kilometr i směr. Operátorka vám bude dávat instrukce, jak postupovat a jak pomoci, poslouchejte ji. Myslete na to, že ona nevidí nehodu a vychází jen z vašich informací.

 • POSKYTNĚTE PRVNÍ POMOC

Zorientujte se, zjistěte počet zraněných, zeptejte se účastníků. Pozor, někteří mohou být ve velké vzdálenosti, mimo vozovku, pod vozidlem, malé děti někde za sedadlem, v kufru apod. Pokud vás pomáhá více, rozdělte si jasně úkoly – kdo zavolá, kdo označí místo, kdo půjde do červeného a kdo do modrého auta. Každá nehoda je jiná, často bývají zranění zaklínění. Obvykle potřebují nejvíce pomoci ti, kteří nekřičí (jsou v bezvědomí). Při nehodách bohužel lidé i umírají. Pokud má někdo zranění neslučitelné se životem, resuscitace (oživování) není na místě. Důležitější je postarat se o ty, které ještě zachránit jde.

 • ZASTAVTE VELKÉ KRVÁCENÍ

Obvazem nebo kusem oblečení tlačte v místě krvácení. U velkých ran či amputace to může být problém, pak lze končetinu zaškrtit (vždy na stehně či paži). Umístěte škrtidlo, široký opasek či široký pruh látky tak, aby z rány níže už krev netekla.

 • UVOLNĚTE DÝCHACÍ CESTY

Osobě v bezvědomí je nutné umožnit dýchání. Někdy stačí uvolnit oděv, očistit obličej od krve nebo pootevřít ústa, případně odstranit viditelné překážky, nenechat osobu v předklonu viset v pásech. Kdo ani po uvolnění dýchacích cest u nehody nedýchá, je obvykle mrtvý. Pokud je zachránců dost a nezdrží se pomoc ostatním, je možné nedýchajícího vyprostit z vozu a do příjezdu záchranky oživovat – tedy stlačovat hrudník, případně, jsou-li pomůcky a zkušenost, provádět umělé dýchání.

 • ZAJISTĚTE TEPLO

Pokud to není nutné z důvodu hrozícího nebezpečí, zraněné, kteří dýchají, nevyprošťujte z vozidla. Jsou v něm chráněni před chladem, deštěm i větrem. Každý zraněný potřebuje být v teple, i když je venku horko. Přikryjte zraněné dekou, oblečením či termo fólií z lékárničky. Podchlazení na místě zvyšuje pravděpodobnost úmrtí v nemocnici.


Každá nehoda je jiná a nelze tedy sestavit univerzální návod. Přesto můžete učinit opatření, která vás na poskytnutí první pomoci lépe připraví. Zúčastněte se projektu Nehodou to začíná, absolvujte kurz první pomoci, naučte se zacházet s výbavou autolékárničky a opatřete ji funkčními pomůckami. Nainstalujte si do telefonu aplikaci Záchranka. A především – nebuďte k osudu zraněných lhostejní. „Vaše rozhodnutí poskytnout první pomoc může být pro zraněného naprosto zásadní. To, že cítíte strach a obáváte se, zda situaci zvládnete, je normální pocit. Ošetřovat naříkající zraněné je emočně náročné i pro nás záchranáře. Zachránit lidský život je krásný pocit. O to krásnější, když víte, jak na to,“ říká záchranář Bc. Alan Mejstřík, DiS.

Díky, že až pojedete kolem dopravní nehody, zastavíte…

Nehodou to začíná má nové termíny

Z prostředků FZŠ už bylo proškoleno téměř 60 tisíc nových a budoucích řidičů.
Termíny na druhou polovinu roku 2019 jsou již zveřejněné a je možné se přihlásit.

Cílem interaktivního a preventivně edukačního projektu Nehodou to začíná je snižování rizikových faktorů v chování účastníků silničního provozu. Tým odborníků cestuje po celé České republice a organizuje přednášky pro studenty středních škol, tedy začínající a budoucí řidiče motorových vozidel. Studie Ministerstva dopravy hovoří o tom, že zhruba 20 % všech nehod v Evropské unii způsobí mladí lidé ve věku od 15 do 30 let. Nehody způsobené touto věkovou skupinou si vyžádají přibližně 30 % z celkového počtu obětí. Z těchto důvodu má cílení na skupinu začínajících a budoucích řidičů skutečný smysl.


Projekt je financován z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů. Účast škol i ostatních zájemců je tak zcela bezplatná. Celkový počet účastníků projektu po dobu této dotace čítá od roku 2016 bezmála 60 tisíc osob. Realizační tým má za sebou 296 představení, kterých se zúčastnilo 580 škol. Mnohé školy se těší na spolupráci i v dalších letech. Nové termíny na druhou polovinu roku 2019 jsou již zveřejněné, což kantorům usnadní zařazení programu do školního plánu. Registrace je možná prostřednictvím webové stránky projektu: http://www.nehodoutozacina.cz/terminy/.


„Dlouho jsme nebyly svědky takhle profesionálně pojaté, významnými osobnostmi zaštítěné, milým humorem protkané interaktivní přednášky. Kvitujeme především nastínění problematiky nehodovosti z různých úhlů pohledů, možnost vyzkoušet si volání na linku 155 včetně první pomoci, ukázky crashtestů automobilů v různých dopravních situacích s odborným komentářem, stejně tak i osvěžující přístup moderátora pořadu. Jsme přesvědčeny o velkém smyslu takto koncipovaných preventivních programů,“ hodnotí projekt Mgr. Zuzana Kostková a Mgr. Alžběta Fajová, profesorky ze strakonického gymnázia.


Odborníci analyzují dopravní nehody z hlediska jejich příčin a následků. Komentují rizika používání mobilních telefonů při řízení či nedodržování bezpečné vzdálenosti. Studenti si vyzkouší, jak ovlivnit bezpečnost jízdy z pozice spolujezdce, a rozehraje se i ukázka asistované první pomoci se záchranářem. Škola má tak skvělou příležitost navštívit zajímavý program obsahující první pomoc, nehody a drogy v jednom. „Drogové téma je často pojímáno, jako by hlavní nebezpečí bylo v droze. Démon je však ukryt v člověku,“ upřesňuje PhDr. Ivan Douda z organizace Drop In, který v pořadu rozebírá účinky alkoholu a nejčastějších drog.


„Pokud někoho překvapí pojetí této odborné přednášky, pravděpodobně to bude využitím humoru a dávkou interaktivních prvků. Mladého diváka je nutné nejprve zaujmout a teprve potom obohatit o důležitá fakta,“ říká Martin Bednář ze společnosti DEKRA, který projekt řídí a stojí za jeho vznikem. Studenti mají během přednášky možnost s odborníky komunikovat nebo se na ně obrátit později, např. prostřednictvím sociálních sítí. Tam organizátoři pravidelně zveřejňují tematické příspěvky zaměřené na minimalizaci rizik v dopravě, prezentují novinky v pravidlech silničního provozu a připomínají zásady bezpečné jízdy, aby tak pomohli mladým řidičům i po jejich účasti na programu.

Video o projektu Nehodou to začíná:

Složení realizačního týmu:

 • Alan Mejstřík, DiS. (první pomoc)
 • Ivan Douda (prevence drog)
 • Jiří Doležal (moderátor)
 • Markéta Marynčáková (koordinátorka projektu)
 • Martin Bednář, DiS. (dopravní nehody)
 • Ondřej Rechner (dopravní nehody)

70 % úmrtí v evropských městech

70 % úmrtí v evropských městech tvoří chodci, cyklisté a motocyklisté. Lidé se nemusí cítit při dopravě po městských komunikacích bezpečně.

Podle údajů ze statistik posbíraných v letech 2010 – 2017 se snížila úmrtí na městských komunikacích přibližně o polovinu. Alarmující je však počet zabitých a vážně zraněných. Evropská rada pro bezpečnost dopravy (ETSC) upozorňuje, že 70 % úmrtí a vážných zranění na silnicích v evropských městech tvoří 3 nejzranitelnější skupiny účastníků silničního provozu: chodci, cyklisté a motocyklisté.

Důsledkem může být snížený pocit jistoty ve městech. Pokud obyvatelé nebudou věřit, že jsou tamní komunikace bezpečné pro chůzi či jízdu na kole, zvolí cestu vlastním autem. To však způsobuje vyšší ekologickou zátěž a omezení plynulosti dopravy, navíc se zvyšuje riziko vzniku dopravních nehod. Města zatím nemají důmyslně vybudované sítě cyklostezek. Stejná situace nastává i u chodců. Není se čemu divit, že se často potýkáme s dopravními kolapsy souvisejícími s množstvím automobilů a přehlcením městské dopravy.


Řešením je zvýšení investic do infrastruktury a městských dopravních systémů, které zohlední právě chodce, cyklisty a motocyklisty. Je nezbytné, aby účastníci provozu důvěřovali městským komunikacím. ETSC chce v příštích deseti letech vidět snahu o vybudování bezpečnější infrastruktury napříč všemi evropskými městy. Pozornost by měla být zaměřena i na rychlostní limity a jejich dodržování, problematiku rozptýlené pozornosti a jízdu pod vlivem návykových látek.

„Tlak na využití obnovitelných zdrojů a snížení emisí v dopravním provozu zejména ve městech (tzv. intravilánu) je nepřehlédnutelný. Nesmíme však spoléhat pouze na účinnost represivních opatření. V neustálém omezování řidičů např. rychlostními limity, zpomalovacími prahy, zužováním komunikací či umisťováním radarů kompletní spásu nevidím. Nezapomínejme na vhodné působení formou prevence. Účastníci silničního provozu by měli hlavně sami pochopit, proč respektovat pravidla. Tam zatím cítím značné rezervy,“ říká Martin Bednář ze společnosti DEKRA, který cílí své preventivně vzdělávací aktivity na mladé a začínající řidiče.

Žijeme v době, kdy se mnoho měst a obcí oprávněně zabývá kvalitou ovzduší. Kvůli zlepšení životního prostředí EU odrazuje od užívání osobních automobilů – ruku v ruce bychom však měli dbát na otázku bezpečnosti. Chodci i cyklisté by se měli pohybovat v bezpečném prostředí. Omezený prostor ve městech je nutné využívat inteligentně a účinně, aby umožnil zvýšenou mobilitu bez ohrožení účastníků provozu.


V České republice se počet usmrcených osob na městských komunikacích snížil z 291 v roce 2010 na 193 v roce 2017. Odhadovaný roční průměrný pokles počtu úmrtí na městských komunikacích za stejné období činil 5,5 % ve srovnání s meziročním poklesem 3,7 % na venkovských silnicích.

„Za tímto vývojem stojí několik možných příčin, včetně postupného zavádění opatření na zklidnění dopravy, rekonstrukcí komunikací, modernizace chodníků, budování cyklistické infrastruktury a osvětlení přechodů pro chodce. Ke zlepšení přispívají i kontroly dodržování nejvyšší dovolené rychlosti bezpečnostními kamerami a dopravní policií – podíl řidičů, kteří v městských oblastech překročili rychlostní limit nad 10 km/h, poklesl z 9 % v roce 2014 na 6 % v roce 2018,“ komentuje Jiří Ambros z Centra dopravního výzkumu (CDV).

Jedním z klíčových bodů řešení nehodovosti je prosazování bezpečné rychlosti jízdy. Mnoho zemí překračuje povolenou rychlost 50 km/h. Byly zjištěny i obrovské rozdíly v úrovni bezpečnosti v rámci EU. Na městských silnicích je úmrtnost nejvyšší v Rumunsku – asi 105 lidí na milion obyvatel měst, což je čtyřnásobkem průměru EU. Naopak ve Švédsku činí toto číslo 9 lidí, ve Spojeném království 11 lidí, v Nizozemsku 13 lidí a v Irsku a Španělsku 14 lidí na milion městských obyvatel. Největšího pokroku při snižování počtu úmrtí na městských komunikacích v letech 2010 až 2017 dosáhlo Lotyšsko, Řecko, Portugalsko a Polsko.

Zdroj:

Europen Transport Safety Council

70 % of road deaths in European cities are pedestrians, cyclists and motorcyclists; dostupné online z https://etsc.eu/70-of-road-deaths-in-european-cities-are-pedestrians-cyclists-and-motorcyclists/.

Jízdní pruh pro pomalá vozidla

Má dnes jízdní pruh pro pomalá vozidla význam? Řidiči se mylně domnívají, že je jízdní pruh pro pomalá vozidla určen výhradně nákladním vozidlům. Následkem nevyužívání pruhu se komplikuje plynulost dopravy a vznikají rizikové situace. Jako vhodnější varianta se dnes jeví vyznačení přídatného pruhu vlevo.

Jízdní pruh pro pomalá vozidla neboli tzv. stoupací pruh není českými řidiči dostatečně využíván. Přestože má podporovat plynulou jízdu, mnohdy zbytečně zeje prázdnotou a řidiči se v těchto místech potýkají s problémy. Pro koho je určen a je vůbec povinné se do něj zařadit?

Pravidla týkající se pruhu pro pomalá vozidla upravuje vyhláška č. 294/2015 Sb., která vstoupila v platnost 1. 1. 2016. Znění pravidel je poměrně komplikované a někteří lidé ho vůbec neznají, případně jeho definici nerozumí.  „Mnozí se mylně domnívají, že je tento pruh určen pro nákladní vozidla, v dnešní době tedy především kamiony. Před rokem 2016 měl být využíván zejména motorovými vozidly, která v takto označeném úseku nedosáhla vyšší rychlosti než 60 km/hod. Nová vyhláška však rychlostní hranici zvýšila na 80 km/hod, a to není zdaleka všechno,“ říká odborník Martin Bednář ze společnosti DEKRA.


Přídatný pruh mají použít všechna pomaleji jedoucí motorová vozidla a ta, která jedou méně než 80 km/hod, se do něj musí zařadit povinně. V praxi ale mnozí řidiči s volbou tohoto jízdního pruhu tápou. V místech, kde leží trojice jízdních pruhů, paradoxně vázne plynulost dopravy a vzniká nemalé množství rizikových situací. „Není nutné se vjezdu do pomalého pruhu bát. Dříve užívaná podélná čára souvislá byla v těchto úsecích dávno odstraněna. Jízdní pruhy pro pomalá vozidla tak odděluje pouze podélná čára přerušovaná, která řidičům umožňuje kdykoli pruh opustit, např. za účelem předjetí pomaleji jedoucího vozidla,“ doplňuje Bednář.

Následkem nevyužívání pomalého pruhu vznikají problémy s dodržováním bezpečné vzdálenosti, omezováním i ohrožováním řidičů při střídání jízdních pruhů a plynulostí provozu. Rychleji jedoucí řidiči nemají možnost dostat se vpřed, pokud se pomalejší vozidla nedrží přirozeně při pravé straně komunikace. V těchto místech se řidiči dokonce setkávají s tzv. podjížděním, což je termín, který pojmenovává nedovolené předjíždění vozidel z pravé strany. Porušování pravidel ve vysoké rychlosti vede ke zvýšenému riziku vzniku dopravní nehody i větším následkům.


„Řešení, kdy přídatný jízdní pruh začíná na levé straně, situaci výrazně usnadňuje. Podle zákona stejně musíte mimo obec jezdit v pravém jízdním pruhu. V ostatních pruzích smíte jet, jestliže je to nutné pro objíždění či předjíždění,“ upřesňuje specialista z DEKRY. Řidiči vozidel (pomalejších i rychlejších) jedoucích v pravém jízdním pruhu tak pokračují stále v pravém krajním pruhu a pro rychleji jedoucí vozidla se nabízí další dva pruhy s možností předjetí pouze vlevo. Uvedená úprava jízdních pruhů není ničím novým, dávno se používá. Otázkou však zůstává, zda by nemohla nahradit pomalé pruhy celoplošně. Zjednodušila by pochopení pravidel pro řidiče a snad i zvýšila plynulost dopravy.

Řekněte NE drogám za volantem

Mnoho řidičů se mylně domnívá, že policie měří pouze alkohol. Přítomnost THC může být z orientačního testu u pravidelných uživatelů prokazatelná i po několika týdnech. Jízda pod vlivem návykových látek ohrožuje všechny účastníky silničního provozu.

Alkohol a ostatní návykové látky představují riziko nejen pro uživatele, ale i pro jeho okolí.  Ohrožena je i dopravní bezpečnost. Návykové látky ovlivňují smyslové jednání a motorické reakce, konkrétní účinky se různí dle druhu drogy. Počet řidičů, kteří usedli za volant pod vlivem drog a způsobili nehodu, v roce 2018 vzrostl.

Zdroj: Statistiky nehodovosti z jednotlivých let; dostupné z: https://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti

Následující přehled uvádí dopravní nehody zaviněné pod vlivem návykových látek v roce 2018. U 4 626 nehod (nárůst o 375 nehod) bylo u viníka dopravní nehody zjištěno požití alkoholu. Při těchto nehodách došlo k usmrcení 62 osob (tj. o 14 osob více než v roce 2017). Drogy byly zjištěny u řidiče motorového vozidla v případě 260 dopravních nehod. V 54 případech byla u řidiče-viníka zjištěna přítomnost alkoholu a drog současně.

Zdroj: Statistika nehodovosti 2018; dostupné z: https://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti

Nejrozšířenější společensky tolerovanou psychoaktivní látkou je bezesporu alkohol. Po požití alkoholu dochází k výraznému zpomalení reakcí, poruchám orientace a zhoršení schopnosti vyhodnotit situaci. „Je třeba si uvědomit, že řízení vozidla patří mezi složité lidské činnosti. Vyžaduje rychlé, přesné vyhodnocování situace i složitou koordinaci pohybů. Alkohol odbourává obavy z běžných rizikových situací, což  může pro účastníky silničního provozu znamenat fatální důsledky. Řidiči ztrácí motoriku, schopnost a rychlost rozhodování v případě neočekávané situace,“ upřesňuje Martin Bednář, dopravní expert ze společnosti DEKRA. V České republice platí nulová tolerance (stejně tak na Slovensku, v Rumunsku či Maďarsku). To znamená, že řidiči motorových vozidel a cyklisté nesmí požít alkohol nebo jinou návykovou látku během jízdy, případně se účastnit silničního provozu v době, kdy by ještě mohli být pod jejich vlivem. Česká republika je prozatím v otázce nulové tolerance striktní, většinově napříč Evropou převládá limit 0,5 promile, ve Velké Británii dokonce 0,8 promile. Některé státy však rozlišují mezi limity pro standardní řidiče, začátečníky a profesionální řidiče.


Zatímco orientační test na alkohol je už mezi českými řidiči známý, o testu určujícím přítomnost drog koluje mnoho pověr. Do alkohol testeru je při kontrole třeba dýchnout, drogy se zjišťují ze slin (případně potu). „Často slýchávám mýtus, že policie dokáže změřit pouze alkohol. Policie má ale k dispozici orientační testery, které dokážou během chvíle změřit pět základních drog od marihuany přes pervitin až po heroin včetně některých příbuzných drog. Liší se doba, po kterou lze drogy testem odhalit. Zatímco u většiny návykových látek je to zřejmě v řádu několika dnů, marihuana se dá zjistit i v řádu týdnů,“ upozorňuje přední český psycholog a drogový expert PhDr. Ivan Douda. V případě pozitivního testu následuje odborné lékařské vyšetření, na jehož základě se přítomnost drog v těle řidiče potvrdí nebo vyvrátí.


Doktor Ivan Douda je jedním z členů týmu odborníků, kteří cestují po celé České republice a realizují přednášky Nehodou to začíná pro studenty středních škol. V rámci přednášky rozebírá účinky alkoholu a nejčastějších drog, mimo jiné prakticky představuje zmíněné testery a zajímavé případy související s účinky drog. Program je bezplatně dostupný všem středním školám v České republice.

Jaké účinky se dostaví po užití jednotlivých návykových látek a jak působí na řidiče?

Zdroj: Kučerová Helena, Zákon o silničním provozu s komentářem a judikaturou. 4. aktualizované vydání podle stavu k 1.10.2018. Praha: Leges, 2018. Komentátor. ISBN 978-80-7502-292-9.

Proces přípravy řidiče kamionu

Řidič kamionu musí nejprve 3x postupně absolvovat autoškolu a získat profesní průkaz. Profesionální řidič je i nadále povinen se každý rok pravidelně vzdělávat. Náklady spojené s přípravou řidiče jsou poměrně vysoké, mzdy jsou velmi lákavé.

Profese řidiče kamionu je již po dlouhou dobu velmi poptávaná, zaměstnavatelé však často naráží na nedostatek kvalifikovaných uchazečů. Jen na českém trhu práce prý chybí 15 tisíc šoférů. Výdaje spojené s přípravou řidiče jsou poměrně vysoké. Jaký řidičský průkaz potřebujete a jak vysoká bude počáteční investice?


Kamion je zařazen do skupiny C+E, která umožňuje držiteli příslušného řidičského průkazu řídit jízdní soupravu složenou z vozidla, jehož největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg, a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg. Pokud se rozhodnete oprávnění skupiny C+E získat, musíte postupně a zvlášť absolvovat autoškolu skupiny B a C. Po úspěšném složení zkoušek a vydání řidičského průkazu je možné zažádat o C+E. Pro přijetí do autoškoly je nutný posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel od praktického lékaře, který nesmí být starší než 3 měsíce. Velkou roli hraje i věk žadatele.

Získání řidičského průkazu každé skupiny má zákonné povinnosti. V následujícím přehledu přinášíme sumarizaci postupu, podmínek i orientačních cen, které čekají na cestě k přípravě profesionálního řidiče:


Aby bylo možné vykonávat povolání profesionálního řidiče, je třeba získat profesní průkaz. Vstupní profesní školení v rozsahu 140 hodin, z čehož 130 hodin tvoří výuka a 10 hodin výcvik, lze zahájit po získání řidičského oprávnění skupiny C. Před dokončením vstupního školení je však nutné, aby byl řidič již i držitelem skupiny C+E, a to kvůli praktickému výcviku v řízení, který absolvuje se soupravou odpovídající této skupině. „Příprava řidiče je časově náročná a vhodné plánování zahájení i ukončení vstupního školení se vyplatí. Profesní způsobilost se v řidičském průkazu zaznamenává pomocí harmonizovaného kódu 95 k příslušné skupině řidičského oprávnění na základě potvrzení o absolvování vstupního a později pravidelného školení,“ upřesňuje Martin Bednář ze společnosti DEKRA.


Běžná věková hranice pro udělení řidičského oprávnění skupiny C a C+E je 21 let. V praxi to znamená, že nejpozději v den ukončení výuky a výcviku v autoškole musí žadatel dosáhnout tohoto věku. Existuje však možnost, kdy může i 18letá osoba získat oprávnění pro řízení kamionu kdekoliv na území Evropské unie. Tato výjimka platí, pokud se osoba podrobila vstupnímu profesnímu školení v rozšířeném rozsahu 280 hodin.

Absolvování vstupního školení však nestačí, řidič se musí i nadále vzdělávat. Dle § 48 zákona č. 247/2000 Sb. se řidič zúčastní pravidelného školení v celkovém rozsahu 35 hodin do konce pátého roku od data vydání průkazu. Zákon dále stanovuje, že pravidelné školení je rozděleno do ročních kurzů v rozsahu 7 hodin. Účastník dostane od provozovatele školicího střediska každý rok razítko do potvrzení o absolvování pravidelného školení a každý pátý rok vymění řidičský průkaz za nový.


Řidič, který řídí nákladní automobil, případně jízdní soupravu složenou z nákladního automobilu a přípojného vozidla, o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg, je navíc povinen podstoupit dopravně psychologické vyšetření. Tuto povinnost nařizuje zákon č. 361/2000 Sb. v § 87a. Nepostradatelnou položkou, kterou řidič potřebuje pro výkon povolání, je paměťová karta do digitálního tachografu. Karta se vydává na základě žádosti řidiče a umožňuje provádění záznamů o pracovní době. Slouží ke kontrole dodržování stanovených dob řízení, bezpečnostních přestávek a časů odpočinku každého profesionálního řidiče. Ten smí vlastnit pouze jednu kartu vydanou na jeho jméno a číslo řidičského průkazu.

Celkové náklady na přípravu profesionálního řidiče kamionu mohou činit nemalých 77 900 Kč. V případě vstupního školení v rozšířeném rozsahu o délce 280 hodin dokonce 95 500 Kč. Reálné náklady však mohou být ještě vyšší, pokud bude například nutné navýšit počet praktických jízd v autoškole či využít doplňovací výuku a výcvik pro zvýšení šancí na úspěch u opakované závěrečné zkoušky. „Pokud se rozhodnete pro dráhu profesionálního řidiče kamionové dopravy, je třeba počítat s vyššími počátečními náklady. S těmi dnes umí pomoct zaměstnavatelé, pracovní úřady i dopravci. Poptávka po řidičích je vysoká a po získání všech požadavků se snadno uplatníte na trhu práce,“ uzavírá dopravní specialista Martin Bednář ze společnosti DEKRA.

Reflexní vesta zmizela z povinné výbavy

Povinnost vozit v automobilu reflexní vestu si musíte nově odvodit. Reflexní vesta není po novelizaci vyhlášky č. 341/2014 Sb. uvedena v povinné výbavě vozidla. Takové opatření může vést ke spekulacím, ale i snížení bezpečnosti silničního provozu.

Dne 1. 10. 2018 vstoupila v platnost vyhláška č. 206/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Po novelizaci chybí v povinné výbavě vozidla tzv. reflexní vesta. Je nezbytné na tuto absenci řidiče upozornit, neboť povinná výbava vozidla musí být jasně a kompletně stanovená ve vyhlášce, aby nebyl žádný prostor ke spekulacím.

Divím se, že si toho skoro nikdo nevšiml. Všechny motoristické magazíny se po novelizaci této vyhlášky omezili na informace o žárovkách, pojistkách a obsahu lékárničky. Díky tomu nám málem uniklo velké téma viditelnosti účastníků silničního provozu a možných komplikací spojených s chybějící vestou ve vozidle,“ komentuje situaci dopravní specialista Martin Bednář ze společnosti DEKRA. Reflexní vesta má přímý vliv na následky nenadále vzniklé situace v silničním provozu a minimalizuje škody způsobené po dopravních nehodách zejména při snížené viditelnosti mimo obec.

Povinná výbava vozidla podle vyhlášky č. 341/2014 Sb. po novelizaci platné od 1.10.2018:

Téma zvýšení viditelnosti účastníků silničního provozu se v posledních letech velmi komunikovalo a krom několika preventivních kampaní byla zavedena i nová opatření. Od 20. února 2016 u nás platí povinnost být za snížené viditelnosti mimo obec vybaven reflexními doplňky i pro chodce. Z tohoto důvodu se jeví absence reflexní vesty v povinné výbavě vozidla spíše jako omyl. Pokud k pochybení skutečně došlo, je na místě okamžitá náprava.

Obrátili jsme se proto s dotazem na upřesnění (ne)povinné reflexní vesty na MD ČR, které nás odkázalo na § 5 Povinnosti řidiče, písmeno l) zákona č. 361/2000 Sb. „Uvedený odstavec sice zmiňuje oděvní doplňky s označením z retroreflexních materiálů, avšak řeší pouze za jakých okolností je využít. Povinnost vozit vestu ve vozidle není zmíněna ani zde,“ oponuje Bednář, který rovněž koordinuje preventivní projekt Nehodou to začíná. V zákoně č. 361/2000 Sb. § 26 se podobně vymezuje použití výstražného trojúhelníku, přesto je trojúhelník zařazen ve vyhlášce č. 341/2014 Sb. Z ní vyplývá jasná povinnost mít trojúhelník ve vozidle. Otázkou zůstává, proč tomu tak nově není v případě reflexní vesty. Na tuto doplňující otázku bohužel MD ČR zatím nereagovalo.

Z popsané situace je jasné, že reflexní vesta byla přesunuta z povinné výbavy vozidla do povinností pro řidiče. Takové opatření využívají některé jiné země. Otázkou však zůstává, jak bude chybějící prvek řešit policista např. při běžné silniční kontrole vozidla. Pokud ale nechcete riskovat svůj život nebo zdraví díky snížené viditelnosti při nepředvídatelných situacích, měli byste vestu i nadále vozit, a to vždy v dosahu řidiče. Doporučujeme vybavit vozidlo i vestami pro spolujezdce.

Samotné provedení oděvních doplňků je specifikováno ve vyhlášce č. 294/2015 Sb., která definuje retroreflexní oděvy. „Oděvními doplňky mohou být blůza, kabát, tričko, vesta nebo kalhoty fluorescenční žluté nebo fluorescenční oranžovo-červené barvy doplněné retroreflexními pásy. Z toho vyplývá, že smíte použít obě dostupné barevné varianty reflexních vest, ale musí odpovídat požadavkům aktuální harmonizované evropské normy EN ISO 20471: 2013,“ upřesňuje Martin Bednář z DEKRY. Každým rokem za posledních 8 let v České republice roste celkový počet dopravních nehod a za jeden z hlavních vlivů je považována viditelnost. Staré dobré heslo „Vidět a být viděn“ bychom měli respektovat ve svém vlastním zájmu.

 

Pravidla soutěže

Pro všechny návštěvníky a fanoušky preventivního projektu NEHODOU TO ZAČÍNÁ připravujeme soutěže o zajímavé ceny. Neváhejte a zapojte se do soutěží i Vy! Stačí zodpovědět soutěžní otázku a splnit ostatní pravidla soutěže v aktuálním příspěvku zveřejněném na našich sociálních sítích. Výherce vylosujeme náhodně ze všech správných odpovědí! Přejeme hodně štěstí!

Úplná pravidla spotřebitelské soutěže „Nehodu to začíná“ (dále jen „soutěž“):

 1. Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže je společnost DEKRA CZ a.s., se sídlem Türkova 1001, 149 00 Praha 4, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1967 (dále jen „pořadatel“).

Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena se sociálními sítěmi Facebook a Instagram a tyto za ni ani za nároky z ní plynoucí nikterak neodpovídají. Informace poskytujete v rámci soutěže pořadateli a nikoli provozovatelům sociálních sítí. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být směřovány pořadateli soutěže.

 1. Termín a místo konání soutěže

Jednotlivé soutěže mohou probíhat v termínu od 1.1.2021 do 31.12.2021 včetně (dále jen „doba konání soutěže“) na území České republiky dle aktuálních pokynů v příspěvku.

 1. Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba – spotřebitel s adresou pro doručování na území České republiky (dále jen „soutěžící“), která při registraci uvede úplné a pravdivé údaje a potvrdí svůj souhlas s pravidly soutěže. Osoba mladší 18 let je povinna potvrdit, že má k účasti v soutěži souhlas svých zákonných zástupců, a tento je povinna na vyžádání pořadateli doložit (v případě výherce nejpozději před předáním výhry).

 1. Princip a podmínky vstupu do soutěže a účasti v soutěži

Soutěžící se zapojí do soutěže tak, že se v době konání soutěže dobrovolně stane nebo již je fanouškem facebookové nebo instagramové stránky pořadatele „Nehodou to začíná“ na adresách https://www.facebook.com/nehodoutozacina/ a https://www.instagram.com/nehodoutozacina/ (dále jen „sociální sítě pořadatele“) a odpoví na soutěžní otázku do komentáře u soutěžního příspěvku na zdi sociální sítě pořadatele.

Soutěžící mají zakázáno bez předchozího písemného souhlasu pořadatele nahrávat na sociální sítě pořadatele jakékoli fotografie. Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže soutěžící, u kterých bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání, a to i prostřednictvím třetích osob. Dále si vyhrazuje právo neudělit výhry v případě porušení pravidel soutěže ze strany soutěžitele.

Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit bez udání důvodu případné doprovodné komentáře, které obsahem nebudou splňovat parametry soutěže nebo budou obsahově či jinak nevhodná pro publikaci a účast v soutěži nebo budou poškozovat dobré jméno pořadatele nebo jiného soutěžícího nebo budou v rozporu s právními předpisy nebo dobrými mravy.

Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k pořadateli a/nebo společnostem a osobám podílejícím se na přípravě a organizaci soutěže, nebo jsou sami těmito osobami a/nebo jsou těmto osobám blízké v souladu s ustanovením § 22 č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Soutěže se nemohou dále zúčastnit osoby, které jsou v dodavatelsko-odběratelském vztahu k pořadateli a dále osoby jim blízké. Soutěžící, kteří nedodrží uvedené podmínky, budou ze soutěže vyloučeni.

Soutěžící je povinen poskytnout pořadateli kontaktní informace (např. e-mail, telefonní číslo, adresa), na základě kterých je pořadatel bude schopen kontaktovat v případě výhry a následně výhru doručit.

Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit z další účasti v soutěži soutěžící, kteří budou jednat v rozporu s těmito pravidly. Pokud by se některá z výše uvedených vyloučených osob soutěže přes své vyloučení zúčastnila a měla by být určena jako její výherce, právo na výhru jí nevzniká a výhra jí nebude předána. V takovém případě má pořadatel právo, nikoliv však povinnost, určit náhradního výherce tak, jako by se osoba uvedená v předchozím odstavci soutěže neúčastnila. 

 1. Výhry v soutěži

Výhra – cena je vždy uvedena v aktuálním příspěvku. Cena může být ve formě hmotné výhry nebo formou přenosného voucheru na odběr služeb s dobou platnosti 6 měsíců ode dne jeho vystavení. Ceny do soutěže dodává společnost DEKRA CZ a.s.

Voucher na kurzy obsahující jízdy s motorovým vozidlem může uplatnit pouze osoba starší 18 let s platným řidičským oprávněním a průkazem. Platný voucher a platný řidičský průkaz předloží držící osoba před zahájením kurzu na místě kurzu a předložení těchto dokladů je podmínkou možnosti absolvování kurzu.

Kurz bude provozuje společnost DEKRA CZ a.s. na určeném místě (pobočka společnosti nebo výcvikové centrum). Termín absolvování kurzu je osoba držící voucher povinna si vybrat na webových stránkách: https://www.dekrakurzy.cz/. Termín kurzu musí být zvolen v rámci doby platnosti voucheru. Nebezpečí škody na případné věcné výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.

 1. Určení výherce

Výherce bude pořadatelem určen dle správného zodpovězení aktuální soutěžní otázky. V případě více správných odpovědí bude výherce vybrán náhodně. Bude-li předmětem soutěže tipovací otázka, vyhrává odpověď s nejbližším správným tipem, v případě shody rozhodujeme o výherci náhodně.

Pokud běží jedna soutěž současně na sociálních sítích Facebook i Instagram, účastníci se mohou zúčastnit v obou případech a tím zvýšit svoji šanci na výhru. Počet odpovědí není omezen. Každý účastník soutěže však může vyhrát v jedné soutěži pouze jednou.

Vyhlášení výher proběhne nejpozději do 14 dnů po uplynutí doby konání soutěže. Výherce soutěže bude o své výhře informován zprávou prostřednictvím sociální sítě pořadatele. Výherce bude vyzván ke sdělní následujících informaci: kontaktní email, telefonní číslo a doručovací adresa v ČR. Výherce je povinen do 3 dnů od zveřejnění výhry zaslat pořadateli email s požadovanými informacemi.

Výhra bude výherci zaslána poštou na jím sdělenou adresu na náklady pořadatele. V případě, že se výherci nepodaří doručit výhru na jím uvedenou adresu nebo výherce ve lhůtě dle výzvy pořadatele nesdělí svoje kontaktní údaje, zaniká nárok výherce na získání této výhry. Pořadatel soutěže nenese žádnou odpovědnost za nefunkčnost kontaktního e-mailu či poštovní adresy, nebo jiný důvod, pro který nebude možné výherce kontaktovat. Nepřevzaté výhry propadají k následnému použití k dalším propagačním účelům pořadateli soutěže. Pořadatel neodpovídá za ztrátu, poškození či jiné problémy s nedoručením ze strany doručovatelské firmy.

 1. Uzavření smlouvy

Smlouva o poskytnutí plnění mezi pořadatelem a výhercem se má za uzavřenou odesláním hmotné výhry nebo příchodem této osoby na kurz dle voucheru v termínu dle předchozí oline rezervace za podmínek pořadatele týkajících se poskytování služeb, které jsou pro výherce, případně účastníka kurzu, pokud není totožnou osobou, přiměřeně závazné (zveřejněné na https://dekra.cz/podminky/), a v souladu s těmito podmínkami soutěže. S podmínkami pořadatele je výherce, případně osoba držící voucher, povinen se před dostavením se na kurz důkladně seznámit.

 1. Zpracování osobních údajů, osobnostní a autorská práva

Soutěžící účastí v soutěži souhlasí se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů, tj. zejména jméno, příjmení, email, telefonní číslo, doručovací adresa (dále jen „údaje“) , do databáze pořadatele a s jejich následným zpracováním pro účely administrace a vyhodnocení soutěže a realizace výhry, a dále po dobu pěti let od ukončení soutěže pro marketingové účely pořadatele, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů (dále jen „ZoOÚ“) tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese sídla pořadatele písemně odvolat. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení pořadateli a dojde-li k němu před ukončením soutěže, je jeho následkem vyloučení soutěžícího ze soutěže, včetně ztráty nároku na výhru, bylo-li odvolání souhlasu doručeno pořadateli před jejím doručením soutěžícímu, resp. výherci. Pokud subjekt údajů požádá o informaci o zpracování svých osobních údajů v souladu s § 12 ZoOÚ, je pořadatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Každý soutěžící, který zjistí nebo se domnívá, že pořadatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat pořadatele o vysvětlení či požadovat, aby pořadatel odstranil takto vzniklý stav. Nevyhoví-li pořadatel žádosti podle předchozí věty, má soutěžící právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (toto právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se svým podnětem může využít i přímo).

 1. Závěrečná ustanovení

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání výher v případě, že výhry nebudou moci z jakéhokoli důvodu být výherci předány v souladu s těmito pravidly. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika a závazky související s účastí v soutěži nebo užíváním výher. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhry také není možné vymáhat soudní cestou. Veškeré vyobrazení výher je pouze ilustrativní. Pořadatel neodpovídá za plnění dodávaná třetími stranami. Pořadatel je oprávněn vyžádat si od výherce doložení věku. Nesplnění této podmínky je důvodem pro vyloučení výherce ze soutěže.

Pořadatel nenese odpovědnost za nefunkčnost webového serveru či za další telekomunikační obtíže v souvislosti s rychlostí nebo dostupností sítí elektronických komunikací pro účastníky soutěže ani za dočasnou nedostupnost nebo nefunkčnost rozhraní, kde soutěž probíhá. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kontrolovat splňování podmínek pro účast v soutěži. O jakýchkoliv reklamacích, námitkách či nejasnostech rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel posuzuje v případě sporu nárok na výhru a vyhrazuje si právo vyloučit ze soutěže kteréhokoliv účastníka, který porušuje pravidla anebo je z porušení pravidel důvodně podezřelý. V případě vyloučení není nárok na náhradu újmy ani nákladů vzniklých s případným vyloučením ze soutěže. Námitky na průběh soutěže lze podávat písemně na adresu sídla pořadatele, ale nejpozději do 5 pracovních po skončení soutěže.

Pořadatel si vyhrazuje právo za podmínek stanovených v těchto pravidlech soutěž kdykoliv pozastavit, jednostranně změnit, zkrátit, prodloužit nebo úplně odvolat, a to bez udání důvodu. Dále si vyhrazuje právo změnit pravidla soutěže. Jakákoliv změna pravidel vstupuje v účinnost okamžikem jejího vyhlášení na www.nehodoutozacina.cz. Jakákoliv změna pravidel či účast soutěžícího v soutěži nezakládá nárok soutěžících na náhradu nákladů či újmy spojených se soutěží.

Tyto úplné podmínky soutěže jsou zveřejněny po celý soutěžní čas na www.nehodoutozacina.cz/pravidla-souteze/.

Soutěž a vztahy mezi zúčastněnými osobami se řídí právním řádem České republiky. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

Kontaktní údaje pořadatele:

DEKRA CZ a.s.
Türkova 1001/9, 149 00 Praha 4

V Praze dne 18.1.2021.

Mobil místo volantu: Nepozornost, která zabíjí

Při řízení jsme povinni veškerou pozornost soustředit na sledování provozu.
Počet nehod způsobených užitím mobilního telefonu za jízdy každoročně stoupá.

Nejčastější příčinou dopravních nehod v České republice v roce 2017 bylo nevěnování se řízení (16 901 nehod). Tato příčina zahrnuje všechny aktivity odvádějící pozornost řidiče od soustředění na bezpečnou jízdu. Řadíme sem například pití, jídlo, kouření, komunikaci se spolujezdcem a v neposlední řadě aktivity spojené s užíváním mobilního telefonu. Z údajů Policie ČR vyplývá, že v roce 2017 bylo nepozorností řidičů způsobeno 20 % dopravních nehod, při kterých zemřelo 65 osob. I v letošním roce 2018 je 20 % všech dopravních nehod způsobeno nepozorností. Od ledna do konce listopadu 2018 je to 16 004 nehod a 65 usmrcených osob.

Rozptýlenou pozornost můžeme rozdělit do 3 základních skupin:

Každý řidič ví, že je držení telefonního přístroje při řízení vozidla zakázáno, ale ne všichni se zákazem řídí. Stále častěji se v praxi setkáváme nejen s telefonováním, ale i odepisováním na SMS zprávy a aktivitou na sociálních sítích. „Mnozí řidiči si neuvědomují, jak moc používáním mobilu za jízdy riskují. Když se při rychlosti 50 km/hod dívají 4 až 5 sekund na displej telefonu, ujedou 55 až 70 metrů téměř naslepo. Při rychlosti 130 km/hod je to až 180 metrů. Pokud by v té chvíli vstoupil do cesty chodec nebo bylo třeba zareagovat na brzdící vozidlo vpředu, nebude reakce dostatečně rychlá a vznikne nehoda,“ říká o chování řidičů Martin Bednář, který se svým týmem v preventivním programu Nehodou to začíná upozorňuje mladé řidiče mimo jiné i na nebezpečí spojené s užíváním mobilního telefonu při řízení. Za optimální délku reakční doby řidiče se považuje 1 sekunda.

Ačkoli se používání mobilu za volantem připodobňuje k jízdě s 0,8 promile alkoholu, pokuty za tento přestupek jsou proti jízdě pod vlivem velmi symbolické. Řidičům hrozí bloková pokuta maximálně do 1000 Kč a 2 body, ve výjimečných případech dojde ke správnímu řízení, kde hrozí pokuta ve výši 1500 až 2500 Kč. V Polsku a Rakousku jsou pokuty 50 Euro, na Slovensku 60 Euro, ve Francii 135 Euro. Německo pokutuje sazbou 100 až 200 Euro dle závažnosti, Velká Británie 100 liber a Itálie dokonce 160 až 650 Euro se zákazem řízení až na dva měsíce. Ministerstvo dopravy ČR zpřísnění trestů za použití mobilního telefonu při řízení již plánuje, předběžně se hovoří o dvojnásobku bodů i vyšším finančním postihu.

Lidé mají potřebu sdílet každodenní život na sociálních sítích a sledovat životy ostatních. Mnoho známých osobností a youtuberů sdílí osobní videa zachycující jejich vlastní jízdu v autě. „Rozmach chytrých telefonů a mobilního internetu svádí komunikovat i při řízení, ač je takové jednání vysoce nebezpečné, protože se zapomínáte soustředit na cestu. Nejnebezpečnější je psaní na dotykovém displeji či volení čísla – riziko nehody se zvyšuje více než 12krát,“ říká o problému dopravní specialista Martin Bednář ze společnosti DEKRA. Výrobci mobilů si rizika uvědomují, novější přístroje vybavují funkcí „nerušit při řízení“, aby řidiče zbytečně nelákalo reagovat na příchozí zprávy a hovory. I výrobci automobilů to s námi myslí dobře, hands-free systém najdete u mnoha modelů již v základní výbavě. Zde pokuta nehrozí, ale řidič je vystaven kognitivní zátěži, která může zvlášť začátečníkům ke vzniku nehody stačit. Konečné rozhodnutí máme všichni ve vlastních rukou. Bez ohledu na výši pokuty by mohla být cena za chvíli nepozornosti příliš vysoká.

Dopravní nehody na dálnici D1

Uvízli jste někdy na dálnici D1 z důvodu dopravní nehody? Komplikace na D1 jsou poměrně časté, mnoho řidičů se jí při svých cestách záměrně vyhýbá. Je možné, že by se 50 % dopravních nehod na D1 nestalo, pokud by řidiči dodržovali bezpečnou vzdálenost?

Dopravní nehody na D1 z hlediska statistik nehodovosti příliš časté nejsou. Obecně patří dálnice mezi naše nejbezpečnější komunikace. Z dopravního zpravodajství však dnes a denně slyšíme varovná hlášení o komplikacích i doporučení, jak se kritickým místům vyhnout. Pokud však k dopravní nehodě dojde, následky jsou hned z několika důvodů velmi rozsáhlé. Na české dálnici D1 se pohybuje spousta lidí, kteří jsou v důsledku dopravní nehody událostí přímo či nepřímo zasaženi. Hovoříme o účastnících dopravní nehody, ale i o lidech, kteří následně uvíznou v koloně stojících vozidel. Hodinové újmy pociťují také osoby přepravované v hromadné autobusové dopravě, sami dopravci i odesílatelé a příjemci zboží.

D1 je naší nejstarší a nejdelší dálnicí, rozprostírá se přes 7 krajů a aktuálně prochází rekonstrukcí. Ročenka nehodovosti z roku 2017 uvádí v přehledu hlavních příčin nehod na dálnicích nesprávný způsob jízdy (1 898 nehod) a nepřiměřenou rychlost (1 398 nehod). Za rok 2017 bylo na dálnicích způsobeno celkem 4 387 dopravních nehod, při kterých zemřelo 25 osob a 91 osob bylo těžce zraněno. Od ledna do října 2018 Policie ČR eviduje 3 453 nehod, při kterých zemřelo 27 osob a 72 osob utrpělo těžká zranění. „Vážné a tragické následky totiž mívají nehody, které se stanou při vysoké rychlosti. Proto bychom měli pár základních pravidel dodržovat a nehodám předcházet. Pokud záměrně pomineme často diskutovanou nepozornost, vznik komplikací i dopravních nehod na dálnici ovlivňují 3 hlavní projevy nesprávného chování řidičů: nedodržování bezpečné vzdálenosti od vpředu jedoucích vozidel, neochota řidičů vracet se zpět do pravého jízdního pruhu po předjíždění a nepřizpůsobení rychlosti vozidla,“ uvádí Martin Bednář ze společnosti DEKRA.

 • Nedodržování bezpečného odstupu

Dodržování minimální bezpečné vzdálenosti obecně Čechům moc nejde. Legislativa odstup vozidel neurčuje přesně a porušování nikdo neřeší, respektive netrestá. Přitom jde o jednoduchou fyziku. Pravidlo 2 sekund minimálního odstupu je praktické a správná vzdálenost vznikne při jakékoliv rychlosti. „Řidiči neumí reagovat na okolní situaci, nejezdí defenzivně. Snadno a často se dostanou do situace, kdy dojedou vozidlo v levém jízdním pruhu dálnice rychlostí 130 km/h na odstup pouhé 4 metry a čekají, až jim vozidlo uvolní cestu. V takovém případě stačí jakákoliv drobná chyba, na reakci má totiž řidič pouhou desetinu sekundy,“ říká Martin Bednář. Dopravní experti zhodnocují jako častější příčinu nehodovosti malou vzájemnou vzdálenost vozidel než jejich rychlost.

 • Neochota jezdit v pravém jízdním pruhu

Už při středním provozu na dálnici D1 dochází k jevu, který může vzdáleně připomínat souběžnou jízdu. Souvislý proud vozidel je ale pouze v levém jízdním pruhu. Do pravého pruhu se řidičům nechce, přestože jim to mimo obec pravidla nařizují. Následkem vznikají problémy s bezpečnou vzdáleností, omezováním i ohrožováním řidičů při střídání jízdních pruhů a plynulostí provozu, protože rychleji jedoucí vozidla nemají šanci dostat se vpřed. Mnoho řidičů označuje za velmi nepříjemný a nebezpečný úsek D1 mezi Prahou a sjezdem na Benešov, kde jsou paradoxně 3 až 4 jízdní pruhy v jednom směru. Nejvíce obsazený je prostřední a krajní levý jízdní pruh, do pravého se zařazují zpravidla jen kamiony a vozidla staršího data výroby.

 • Nepřizpůsobování rychlosti

Dodržování maximální rychlosti na dálnici mimo obec 130 km/h, nebo také 80 km/h v obci či v omezení, dělá mnohým řidičům problémy. „Nejdůležitější je však přizpůsobení rychlosti okolnímu provozu a povětrnostním podmínkám. Vliv rychlosti na čas příjezdu u běžných vzdáleností, které denně po D1 zdoláváme, není nikterak dramatický. Více než na rychlosti záleží na průjezdnosti dálnice,“ upřesňuje Martin Bednář ze společnosti DEKRA. S nízkou hustotou provozu se bohužel setkáváme většinou jen v noci. Na kontrolu rychlosti se dálniční policie zaměřuje nejčastěji, na rozdíl od kontroly dodržování bezpečné vzdálenosti je tato veličina snáze měřitelná a sazebník pokut máme už roky stanovený v zákoně. Policie ale nemůže být všude a lidé na to spoléhají. Na D1 navíc přibývá zahraničních řidičů a zdá se, že ani oni nemají z pokut strach. Řidiči maximální limity často překračují s osobními i nákladními vozidly. Někdy si dokonce rychlou jízdu vynucují, jedou neustále v levém jízdním pruhu a ohrožují posádky aut před sebou nerespektováním bezpečné vzdálenosti.

Uvedené 3 řidičské nešvary spolu úzce souvisí a vyvolávají velké množství nepříjemných situací, ze kterých vznikají dopravní nehody. Riziko pochopitelně výrazně stoupá, pokud řidič porušuje všechny aspekty současně. Co by pomohlo situaci zklidnit? Snad připravovaná novela bodového systému, která má trestat přísněji, a vyšší finanční postih za zmiňované přestupky. Represivní opatření však nejsou 100% účinná. Měli bychom řidiče zejména vzdělávat a motivovat. Každý by si měl uvědomit, že sobeckým chováním, a to nejen na D1, škodí hlavně sám sobě.

Slepé úhly: Nebezpečí, které není vidět

Okolo motorových vozidel se vyskytují místa, kam jejich řidiči nevidí. Především řidiči kamionů a autobusů často nemají úplnou kontrolu nad oblastí těsně před, za vozidlem, ale i po stranách. Právě tam může být motorkář, cyklista či automobil, ačkoli o něm řidič nemá tušení. Účastník silničního provozu, který se pohybuje v těsné blízkosti vozidla, může řidiči zcela zmizet z výhledu.

Řeč je o tzv. slepých neboli mrtvých úhlech, tedy místech, která řidič nevidí okolo vozidla, zejména v zrcátkách. V důsledku slepého úhlu často vznikají dopravní nehody. Řidič nemůže včas zareagovat na vozidlo nebo objekt, o jehož výskytu do poslední chvíle neví. Při couvání kamionu, kdy dochází k zalomení návěsu vůči tahači, je nebezpečí ještě vyšší. Omezený výhled bezprostředně kolem vozidla je velkým rizikem, přesto na něj mnoho řidičů nebere zřetel.

„I když se v policejních statistikách dopravních nehod nevykazují nehody způsobené tzv. slepým úhlem přímo, jsou velmi časté. Problém mrtvých úhlů je spojen s příčinami „nesprávné otáčení nebo couvání“ a „jiný druh nesprávné jízdy“, které jsou v období od ledna do září 2018 zařazeny na 2. a 3. místo nejčastějších příčin a dohromady vyčísleny na více než 13 tisíc nehod,“ uvádí Martin Bednář ze společnosti DEKRA.

Společnost DEKRA CZ a.s. zvyšuje povědomí o nehodách způsobených slepými úhly při svých vzdělávacích aktivitách. Lektoři na školení řidičů ukazují, kde všude se slepé úhly vyskytují i přes optimální nastavení zpětných zrcátek. Cílem je, aby si všichni účastníci silničního provozu uvědomili související nebezpečí a dokázali se pohybu v kritických místech vyvarovat. Např. v Německu si studenti škol prakticky vyzkoušeli, kde je řidiči kamionů vidí, a kde naopak ne. Poznali, že zrcátka předkládají řidiči menší nebo zkreslený obraz reality, nikoli plnohodnotný přehled. Z toho vyplývají velká rizika především pro chodce a cyklisty, kteří se pohybují v nebezpečné blízkosti.

Kde se přesně nachází kritické oblasti? Jedná se o zóny po obou stranách vozidla, ale především v úrovni kabiny, dále těsně před vozidlem a za celou zádí vozidla. Pro zajištění bezpečnosti zvyšte pravděpodobnost, že vás ostatní řidiči nepřehlédnou, a dodržujte níže zmíněná doporučení:

 • Vyhněte se oblasti slepého úhlu. Pokud se v ní nacházíte, kontrolujte pohyb vozidla a snažte se, aby rychlost vaší jízdy nebyla stejná.
 • Chovejte se tak, abyste si byli jistí, že o vás další řidiči vědí. Navažte s řidičem oční kontakt.
 • Přestože mají větší vozidla i větší zrcátka, mají velké slepé úhly. Zásadně nezůstávejte hned za nimi nebo vedle, řidič o vás vůbec nemusí vědět.
 • Dbejte na pravidlo bezpečné vzdálenosti minimálně 2 sekundy.
 • Chodci a cyklisté by měli zůstat dostatečně daleko od boku kamionu či autobusu, aby byli vidět.

Na eliminaci rizik spojených se slepými úhly se neustále pracuje. Nové moderní automobily mohou být opatřeny systémy, které dokáží hlídat pohyb jiných účastníků silničního provozu ve slepém úhlu a řidiče upozornit. Pokud řidič nereaguje, některé systémy dokonce zasáhnou do řízení vozidla nebo zastaví vozidlo před hrozící kolizí. Na trhu existují i přídavná boční zrcátka, která rozsah klasických zrcátek zvětšují. Nová zpětná zrcátka tzv. asférická jsou zakřivená, aby v nich bylo vidět co nejvíc – nejen za vozidlo, ale i do stran. „Nejvíce ale pomůže správný postup při kontrole zrcátek, který jsme se všichni učili v autoškole, častá průběžná kontrola všech zrcátek během jízdy, věnování pozornosti okolní situaci, ale také spolupráce všech účastníků provozu,“ radí Martin Bednář, manažer preventivního projektu Nehodou to začíná.

Zahájili jsme další ročník

Začátkem září odstartovala další série přednášek Nehodou to začíná zaměřených na prevenci a vzdělávání studentů v ČR.  Cílem projektu je podpora dopravní výchovy a přispění k rozvoji systému přípravy nových řidičů. Realizační tým zveřejnil termíny na první pololetí školního roku 2018/2019. Pro koho je pořad vhodný a jak se na něj přihlásit?

Pořad Nehodou to začíná oslovuje všechny školy se studenty ve věku 15-20 let. Projekt je financován z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů. Konkrétní města, kde jsou přednášky realizovány, jsou vybírána podle aktuální poptávky škol. Účast všech škol i ostatních zájemců je zdarma.

Během 90 minut trvajícího představení jsou posluchači hravou formou vzděláváni ve 3 hlavních oblastech: dopravní nehody, drogová problematika a první pomoc. Témata reagují na aktuální i dlouhodobé faktory zvyšující riziko vzniku dopravních nehod, např. rozptýlení mobilním telefonem, vliv návykových látek, dodržování bezpečné vzdálenosti, rychlostních limitů nebo používání bezpečnostních pásů. Studenti spolu se záchranářem poskytnou i první pomoc po nehodě. „Mladí řidiči se velmi často vyskytují ve statistikách dopravních nehod z důvodu riskování i menších řidičských dovedností. Jsem však rád, že jejich počet klesá, možná i naším přičiněním, protože nyní v ČR způsobí mladí řidiči s praxí do 5 let už jen zhruba jednu čtvrtinu dopravních nehod,“ říká dopravní expert Martin Bednář ze společnosti DEKRA.

Přednáška byla sestavena s cílem publiku sdělit informace o prevenci dopravních nehod zábavnou formou, proto se před posluchači vystřídá hned několik specialistů:

 • Martin Bednář, DiS. – Koordinátor projektu a dopravní expert
 • Ivan Douda – Psycholog a drogový expert
 • Jiří Doležal – Moderátor a průvodce pořadem
 • Alan Mejstřík, DiS. – Záchranář a expert na poskytování přednemocniční péče
 • Ondřej Rechner – Dopravní expert a lektor

Během července a srpna zemřelo na českých silnicích při dopravních nehodách 121 lidí. Alarmující číslo odráží nárůst počtu obětí o dvě desítky oproti loňskému roku, mírně překonává i počet obětí z roku 2016. I tato čísla jsou impulsem, proč je třeba dopravní vzdělání neustále prohlubovat. „Účastníky našich představení seznamujeme s reálnými dopravními nehodami mladých řidičů a ukazujeme, co bylo jejich příčinou a jak obrovské mohou být následky. Nikoho nepoučujeme, seznamujeme je s fakty,“ přibližuje obsah přednášek Martin Bednář, koordinátor projektu.

Do projektu se mohou zcela zdarma zapojit všechny školy z celé republiky. Stačí se přihlásit na zveřejněné termíny nebo se spojit s organizátory, že máte o přednášku zájem. Více informací naleznete na stránkách projektu www.nehodoutozacina.cz.

Snížená viditelnost

Řidiči často svítí pouze světly pro denní svícení a to nestačí.
Za tmy v zimním období umírá na českých silnicích více než polovina lidí.

V zimním období se řidiči často potýkají s komplikacemi spojenými se sníženou viditelností, která znesnadňuje dopravu. Právě snížená viditelnost je jedním z faktorů zapříčiňujících dopravní nehody. Čísla hovoří jasně. Za snížené viditelnosti umírá v zimních měsících až 72 % obětí dopravních nehod.

Zákon o silničním provozu č. 361/2000 Sb. v § 32 definuje sníženou viditelnost jako situaci, kdy účastníci silničního provozu na pozemních komunikacích dostatečně zřetelně nerozeznají jiná vozidla, osoby, zvířata nebo předměty na pozemní komunikaci, například od soumraku do svítání, za mlhy, sněžení, hustého deště nebo v tunelu. Řidiči i chodci by za zmíněných podmínek měli pamatovat na dodržování zásad eliminujících rizika vzniku nehod.  „Za vznikem tragických nehod mnohdy stojí špatné užívání světel nebo nedostatečná viditelnost účastníků silničního provozu. Je velmi důležité tyto situace nepodceňovat a vždy dodržovat bezpečnostní zásady podle hesla: Vidět a být viděn,“ doporučuje Martin Bednář, odborník na dopravu a manažer projektu Nehodou to začíná, ze společnosti DEKRA.

Zhoršená viditelnost snižuje vnímání okolních podnětů a způsobuje zpomalení reakcí. Chodci jsou od 20. února 2016 povinni užít mimo obec za snížené viditelnosti doplňky z retro-reflexního materiálu. Cyklisté musí dbát na správné vybavení kola. „Reflexní materiály je nejlepší umístit na co nejvíce se pohybující část těla, upoutají tak větší pozornost. Cyklisté musí mít na kole umístěnou odrazku přední, zadní, ve výpletech kol a na pedálech, při snížené viditelnosti navíc musí použít přední a zadní osvětlení. I jim doporučujeme zvýšit bezpečnost a vzít si na sebe např. reflexní oblečení,“ říká Martin Bednář.

dekra_déšť
V České republice platí pro všechna motorová vozidla celoroční povinnost svítit. Ne vždy je však dobré spoléhat na automatiku. Moderní automobily s denním svícením často nereagují správně nebo včas, senzor nerozpozná sníženou viditelnost a nepřepne automaticky na hlavní reflektory, se kterými se rozsvítí i koncová světla vozidla. Za snížené viditelnosti je nutné rozsvítit přední obrysová a potkávací nebo dálková světla a zadní obrysová světla. Užití mlhových světel předepisuje zákon. I zde se v praxi mnohdy dopouští řidiči chyb, které jsou pro ostatní účastníky silničního provozu zbytečně nepříjemné, až ohrožující. Dochází k situacím, kdy řidič nevypne mlhovky včas a pokračuje s rozsvícenými mlhovými světly v cestě, přestože už jejich užití situace nevyžaduje. V takovém případě oslňuje ostatní řidiče.

Tma
Za tmy se výrazně zkracuje dohled, a proto je nutné upravit rychlost jízdy, ne vždy je totiž možné využít dálková světla. „Pokud používáte tlumená světla, zpomalte na rychlost, která vám umožní zastavit na vzdálenost, na kterou vidíte. Přepněte zpětné zrcátko do tzv. noční polohy, aby se snížil odlesk reflektorů vozidel jedoucích za vámi,“ radí Martin Bednář. Tma oslabuje schopnost správně posoudit vzdálenost, pohyb a barvy. Zatímco chodce v reflexním oblečení uvidíte na vzdálenost 200 metrů, v modrém a tmavém oblečení to bude necelých 20 metrů. Dokonce ani periferní vidění není tak ostré jako ve dne. Na řidiče navíc může působit větší únava.

Déšť
V případě vysoké intenzity deště dochází k přetížení stěračů a na předním skle vzniká souvislá vodní plocha. Viditelnost je výrazně zhoršená. Řidiči musí okamžitě snížit rychlost a zapnout mlhová světla. Pokud je vlivem průtrže mračen extrémně snížena viditelnost, je dobré sjet ze silnice a počkat, až se počasí zklidní. Většinou to netrvá dlouho. „Motoristům doporučujeme nechat nastartovaný motor, rozsvícená světla a zapnout výstražnou signalizaci. Při jízdě v silném dešti je více než nutné mít obě ruce na volantu, abyste cítili chování vozidla.  Snižte rychlost, čtěte vozovku, přemýšlejte, kde by mohlo být více vody (výmoly, vyjeté koleje), koncentrujte se, ale zůstaňte v klidu,“ říká Martin Bednář.

Mlha
Mlha řidiče izoluje a často znemožňuje či zkresluje vnímaní okolních předmětů. Řidič svou rychlost vnímá jako výrazně nižší, než tomu reálně je, naopak vzdálenost od okolních předmětů vyhodnocuje jako větší. Z těchto důvodů je pravděpodobnost usmrcení 3x vyšší než u průměrných nehod. „Důležité je dodržovat bezpečnou vzdálenost, dokonce dvojnásobnou oproti normálu, tedy 4 sekundy. Řidič před vámi může náhle zpomalit a vy musíte být schopni okamžitě reagovat. Mlha v zimě na vozovce namrzá a brzdná dráha se výrazně prodlužuje, i na to je třeba brát ohled,“ dodává Martin Bednář.

Sníh
Krom snížené viditelnosti zapříčiněné samotným sněžením čelí řidiči i nepříjemnostem způsobeným sněhem na silnici a vozidle. Je důležité vždy důkladně odstranit sníh z celého auta, ne pouze z čelního skla. „Sněhová čepice na střeše může ohrozit ostatní řidiče nebo znemožnit výhled vám samotným v případě, kdy budete nuceni rychle jednat, což může vyvrcholit až ve vznik kolize. Za hustého sněžení je řidič opět povinen zapnout mlhová světla a upravit styl a rychlost jízdy, protože nově a rychle vznikající vrstva sněhu na vozovce ovlivňuje adhezní podmínky i délku brzdné dráhy,“ připomíná Martin Bednář. Správný řidič by se v těchto situacích neměl ničím rozptylovat, jet plynule a být připraven reagovat na nenadálé komplikace.

dekra_sníh

Nástrahy spojené se sníženou viditelností i ročním obdobím není dobré podceňovat. Uvedené typy zhoršených podmínek mají navíc tu nevýhodu, že se vzájemně kombinují, což způsobuje větší zátěž pozornosti a únavu očí. Čas příjezdu domů není tak důležitý jako přijet živý a zdravý, proto není špatné cestu naplánovat i vzhledem k počasí, případně přidat přestávku v řízení.

 

Jak se zachovat s vozidlem při smyku

Nedotáčivý nebo přetáčivý smyk? Co teď?
Při dodržení určitých zásad lze smyk vozidla zvládnout bez nehody.
Pozice za volantem ovlivňuje úspěšnost zvládnutí smyku.

Zimní období přináší situace, kdy jsme nuceni řídit i za nepříznivého počasí. Nebezpečí vzniku ledovky nehrozí jen při mínusových teplotách, ale vždy, setkají-li se srážky či vzdušná vlhkost s promrzlou silnicí. Během zhoršeného počasí, kdy musíme předpokládat snížené adhezní podmínky, by měli být řidiči velmi ostražití. Sníh či náledí potrápí začátečníka i řidiče profesionála.

Uvedení vozidla do smyku na kluzké silnici je způsobeno nepřiměřenou rychlostí a nevěnování se řízení vůči stavu a povaze vozovky. „To je doplněno například špatnou nebo pozdní reakcí řidičů s malými zkušenostmi, nepozorností nebo díky špatné poloze řidiče. Nastavení správné polohy řidiče a držení volantu oběma rukama v pozici „14:45“ ovlivňuje úspěšnost provedeného manévru,“ říká Martin Bednář ze společnosti DEKRA. Řidiči by měli za nepříznivého počasí hlavně zpomalit, dodržovat odstup a chovat se obezřetně, protože samotné zvládnutí smyku je někdy obtížné i za pomoci elektronických stabilizačních prvků.

vozidlo ve smyku dekra
Pokud dojde ke smyku, rozhodně se nemusí jednat o fatální situaci. Při dodržení určitých zásad lze situaci zvládnout. U všech druhů vozidel platí obecné pravidlo: ubrat plyn, zpomalit a citlivě pracovat s volantem. Chcete-li dodržet zásady správného manévrování, je nutné zohlednit rozdělení smyku přední a zadní nápravy.

Smyk přední nápravy neboli nedotáčivý smyk nastává častěji u vozidel s předním pohonem. Řidič cítí ztrátu adheze prostřednictvím volantu, vozidlo vyjíždí ze své stopy mimo nastavený směr a dostatečně nezatáčí. „Ubráním plynu dojde k zatížení přední nápravy a zpomalení vozidla. Pokud se vozidlo nevrací do požadovaného směru, je nutné co nejdříve snížit rychlost sešlápnutím spojky a brzdy. Velice jemně manipulovat s volantem. Pokud byl manévr provedený správně a včas, vrátí se vozidlo do požadovaného směru bez vyjetí mimo vozovku nebo jízdní pruh,“ radí Martin Bednář.

vozidlo ve smyku dekra
Smyk zadní nápravy neboli přetáčivý smyk nastává častěji u vozidel se zadním pohonem. Řidič pozná ztrátu adheze pomocí zádových a hýžďových receptorů, vozidlo se začne točit okolo své osy a dostává tzv. hodiny. „Řidič musí okamžitě reagovat natočením volantu proti pohybu vybočení zádi vozidla s okamžitým vyšlápnutím pedálu spojky. V praxi to znamená, že pokud dostanete v levotočivé zatáčce smyk zadní nápravy, pohybujete volantem doprava čili tzv. kontra,“ upřesňuje Martin Bednář. V žádném případě nesmí řidič použít při řešení smyku ruční brzdu! Tento druh smyku je těžší na zvládnutí a má i horší následky. Proto doporučujeme mít pneumatiky s hlubším vzorkem na zadní nápravě.

Jakmile nastane skutečně velký, nekontrolovatelný smyk, se kterým si řidič neví rady, je ideální zastavit vozidlo na co možná nejkratší dráze. Okamžitě sešlápnout spojku a na pedál brzdy vyvinout maximální tlak pro vytvoření nejvyššího brzdného účinku. I to je dobré natrénovat. Nejbezpečnější je se do krizových situací vůbec nedostat, tzn. plně se vždy věnovat řízení a předvídat. Chybu však může udělat každý. Začátečníkům i zkušeným řidičům prospívá trénink. Na kurzech bezpečné jízdy neboli škole smyku, které zahrnují teoretickou přípravu a praktické jízdy na polygonu, si lze mnohé vyzkoušet. „Zdokonalováním řidičských manévrů zvýšíte svou šanci, že se zachováte správně. Vyrážejte na cesty s předstihem, abyste nemuseli spěchat. Samozřejmostí je správný technický stav vozidla i stav řidiče,“ uzavírá Martin Bednář z DEKRY.

 

Dva úspěšné roky za námi…

Dne 23. listopadu 2017 se uskutečnila poslední přednáška projektu Nehodou to začíná. Za dvouleté trvání realizační fáze projektu proběhlo 160 představení, které navštívilo 343 škol s celkem 32 286 účastníky. Počet účastníků přesáhl plánovaný počet 32 tisíc osob a průměrná návštěvnost jednoho pořadu byla zhruba 201 osob. Dle pozitivních ohlasů žáků, učitelů a zástupců měst projekt nabídl skutečně důležitá ponaučení a užitečné informace pro začínající či budoucí řidiče.  Cílem projektu, který byl financován z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů, bylo přispět ke snižování počtu závažných dopravních nehod. Projekt klade důraz na slušné chování řidičů, vlastní bezpečnost, dodržování pravidel silničního provozu, seznamování s riziky užívání návykových látek a poskytování účinné první pomoci při autonehodě.

Obecenstva po celé České republice velmi dobře reagovala na jednotlivé scénky a dotazy. Nebylo tomu jinak ani na poslední přednášce v Benešově. Publikum se rozloučilo za bouřlivého potlesku s hlavními aktéry projektu: Martinem Bednářem, dopravním specialistou a manažerem celého projektu; Jiřím Doležalem, moderátorem; Ondřejem Rechnerem, dopravním specialistou; Ivanem Doudou, psychologem a drogovým expertem a se záchranáři Alanem Mejstříkem a Lukášem Tajčmanem.

mapa nehodoutozacina 2016-17
Pokud patříte k fanouškům bezpečné dopravy a případně i preventivního projektu Nehodou to začíná, tak asi znáte naši facebookovou stránku, kde prezentujeme fotky z představení, tematické příspěvky, dopravní kvízy a dokonce i soutěže pro řidiče. O poslední voucher na tzv. školu smyku budeme soutěžit již tento týden. Pokud Vás potká štěstí, můžete vyhrát velmi užitečný vánoční dárek. Adresa ZDE.

Děkujeme za Vaši přízeň!

Váš tým NTZ.

 

Zimní pneumatiky

Venkovní teploty klesají, a proto je třeba myslet na povinnou zimní výbavu, která se v rámci norem platných v České republice rovná povinnosti užít při jízdě motorovým vozidlem zimní pneumatiky. Pravidla, jež musíme v zimním období dodržovat, zevrubně popisuje zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu v § 40a Provoz vozidel v zimním období.

Zákon přesně definuje, že v období od 1. listopadu do 31. března je nutné, aby bylo vozidlo v případě souvislé vrstvy sněhu, ledu nebo námrazy na pozemní komunikaci nebo za povětrnostních podmínek, při nichž lze předpokládat, že tyto situace nastanou, vybaveno zimními pneumatikami. U vozidel s maximální přípustnou hmotností do 3,5 t jsme povinni umístit zimní pneumatiky na všechna kola, přičemž hloubka dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů musí mít nejméně 4 mm, u motorových vozidel o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3,5 t nejméně 6 mm na všech hnacích kolech. Jeli-li hloubka dezénu nižší než 4 mm, ztrácí vozidlo na sněhové pokrývce své vlastnosti, to způsobí absenci tzv. samočistícího efektu, který je nezbytný pro jízdu sněhem.

„Nejen kvůli vlastní bezpečnosti, ale i finanční odpovědnosti by řidiči tento ukazatel neměli podceňovat a sami zodpovědně kontrolovat, aby hloubka dezénu neklesala pod 4 mm. Málokdo si uvědomuje, že jakmile vyjde při likvidaci pojistné události najevo pochybení na straně technického stavu vozidla, může dojít k regresi, tedy zpětnému vymáhání již vyplacené částky za vzniklé škody při dopravní nehodě,“ upozorňuje Martin Bednář, odborník ze společnosti DEKRA. Mnohdy je přitom technický stav vozidla v zimním období negativně vyhodnocen právě vinou špatného typu pneumatik nebo jejich nadměrného opotřebení.

pneumatiky dekra
Řidiči neměnící letní pneumatiky za zimní se často obhajují tím, že se pohybují především po velkých městech, kde se náledí a sníh takřka nevyskytují. Hlavním kritériem pro použití zimních pneumatik však není povrch, po kterém se vozidlo pohybuje, ale venkovní teplota. Směs zimních pneumatik je speciálně vyvinuta tak, aby zachovala lepší přilnavost k vozovce při teplotách pod 7 °C. Obecně se zimní pneumatiky vyznačují větší adhezí na sněhu a ledu, lepší stabilitou i podstatně kratší brzdnou drahou.

Vizuálně zimní pneumatiky poznáme dle označení M+S (M.S, M/S, MS) na bočnici, za zimní se považuje též speciální dezén, u něhož je na bočnici označení ET, ML, MPT či POR, užíván je i výstižný symbol sněhové vločky či nově symbol „Alpine“, viz. foto. Pneumatiky označené těmito symboly mají vylepšené vlastnosti tak, aby byly bezpečné i na sněhu. Z hlediska technického stavu detailně upřesňuje pneumatiky vyhláška č. 341/2014 Sb.

zimní pneu dekra
Zákon stanovující celoplošnou povinnost užít za definovaných podmínek zimní pneumatiky vstoupil v účinnost 1. 11. 2011. Do tohoto data upravovalo pravidla dopravní značení C15a „Zimní výbava“, které dostalo po novelizaci v roce 2016 nový význam. Objeví-li se zmíněné dopravní značení, řidič motorového vozidla kategorie M nebo N má povinnost užít zimní pneumatiky bez ohledu na datum a aktuální nebo předpokládané povětrnostní podmínky. Pod značkou může být umístěna dodatková tabulka s uvedením odlišné úpravy doby platnosti. Pro řidiče je důležité, že platnost příkazu ruší výhradně dopravní značka C15b „Zimní výbava – konec“. Krom uvedené značky se řidiči mohou setkat ještě se značkou C5a „Sněhové řetězy“, která přikazuje řidiči pokračovat v jízdě pouze po nasazení řetězů na nejméně dvě hnací kola (nejčastěji tuto značku potkáte jako přenosnou nebo proměnnou).

Pokud neměníte celou sadu pneumatik za novou, setkáte se s častým omylem, na kterou nápravu umístit ty lepší, respektive pneumatiky s hlubším stavem vzorku. Na suchu bychom těžko v chování vozidla našli rozdíl. Vlastnosti zimních pneumatik ale využíváme zejména při nepříznivém počasí, kdy odvádí vodu a směs vody se sněhem. Zjednodušeně lze říci, že jakmile pneumatika neodvede vodu, jde vozidlo do smyku. Zatímco při smyku přední nápravy většinou stačí ubrat plyn, smyk zadní nápravy vyžaduje komplikovanější řešení a má horší následky, protože se vozidlo vychýlí bokem mimo vozovku nebo do protisměru. Ochrana posádky při bočním střetu je ve srovnání s čelním nárazem výrazně nižší z důvodu malého počtu bezpečnostních prvků a velikosti deformačních zón.

Nejhorší kombinace nastává, když jsou vzadu umístěny pneumatiky staré, ojeté a přehuštěné. V takovém případě ztrácí své vlastnosti, neodvádí vodu a udržují kontakt s vozovkou pouze malou částí styčné plochy. Při brždění se totiž zadní část vozidla nadlehčí, a pokud nemá dostatečnou přilnavost, nastává velký problém. „Jediným argumentem, proč mít lepší pneumatiky vpředu, zůstává možnost vyhrabat se při zapadnutí, ale pro všechny ostatní jízdní úkony během celé doby řízení je žádoucí, aby se neutrhla zadní náprava, a proto hlubší dezén umístěte určitě dozadu,“ radí Martin Bednář. Praxe však stále ukazuje, že ani pneuservisy nemají vždy dostatek znalostí, proto si musíte tuto skutečnost pohlídat sami. Nepříjemným událostem je dobré předcházet.

Příprava vozidla před zimou

Příprava vozidla na zimní podmínky rozhodně není zbytečná práce!

Příprava vozu na zimu nekončí pouze výměnou pneumatik. Doporučujeme nechat vůz raději pořádně prohlédnout a zaměřit pozornost na technický stav, funkčnost systémů a výbavu vozidla. Pokud vás nechá vozidlo na holičkách v zimním období, není to nic příjemného. Přípravou na zimu by ale měl projít i řidič.

Od 1. listopadu do 31. března je podle zákona nutné, aby bylo motorové vozidlo vybaveno zimními pneumatikami, pokud se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že tyto situace během jízdy nastanou. U vozidel s maximální přípustnou hmotností do 3,5 t musí být zimní pneumatiky na všech kolech a musí mít hloubku dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů nejméně 4 mm. Pro pneumatiku na rezervním kole toto nařízení neplatí.

zima-auto
Materiál neboli směs letní a zimní pneumatiky je odlišný. Pouhý průjezd zatáčkou v zimě na letních či opotřebených zimních pneumatikách může skončit fatálně. Brzdná dráha se v závislosti na stavu pneumatik může prodlužovat až násobně. „Pokud není celá sada zimních pneumatik ve stejném stavu, doporučuji umístit na zadní nápravu pneumatiky, které mají hlubší vzorek,“ radí Martin Bednář ze společnosti DEKRA. „Vozidlo má v zatáčce lepší stabilitu a nedochází tak často k nechtěným smykům zadní nápravy.“

Na vozidle by se měl zkontrolovat stav akumulátoru, při dvacetistupňových mrazech ztrácí až polovinu své kapacity. Nechte zkontrolovat chod motoru, zejména dieselového, stav nemrznoucí směsi v chladicí soustavě, hladinu motorového oleje, vyčistit vzduchový filtr, provést kontrolu topení a klimatizace, kontrolu brzdových destiček a kotoučů, případně celého podvozku. Před doplňováním nemrznoucí směsi do ostřikovačů nezapomeňte nejdříve vyprázdnit všechnu letní směs, která by zapříčinila zamrznutí. Nezapomeňte zkontrolovat a případně vyměnit stěrače, ale i funkčnost vnějšího osvětlení vozidla.

Svoji pozornost si zasluhuje i zimní výbava vozidla. Do zavazadlového prostoru doporučujeme uložit zimní řetězy, lopatku, škrabku, smetáček, rozmrazovač, lano a startovací kabely. Pro případ uvíznutí v zácpě, např. při extrémních zimních podmínkách nebo po nehodě, se hodí mít vždy dostatek pohonných hmot, nějaké jídlo a pití pro posádku vozu, zejména pro děti, a teplou deku.

Všem řidičům prospívá příprava na zimní vozovky zdokonalováním řidičských dovedností na kurzech bezpečné jízdy na polygonech. Tam si mohou vyzkoušet chování vozidla v různých situacích při snížené adhezi a naučit se správně reagovat. Hodí se však i zdánlivě zanedbatelná pravidla o tom, co dělat, než vyjedete. „Stěrače užívejte pouze máte-li okna zcela očištěná od námrazy, jinak hrozí jejich zničení. Nezapomeňte důkladně odstranit sníh z celého vozidla, což zahrnuje ometení střechy, kapoty, oškrábání všech oken a očištění světel i zpětných zrcátek. Se zamlžením oken pomůže klimatizace,“ shrnuje jednotlivé úkony Martin Bednář. Po nastartování volte plynulou jízdu v nízkých otáčkách a přizpůsobte její styl povětrnostním podmínkám.

NeBezpečná vzdálenost je v Česku problém

Policie je na postihování řidičů za malý odstup bohužel krátká.
Češi se učí dodržovat bezpečnou vzdálenost, ale jde to velmi pomalu.
Statistiky mluví jasně: druhá a třetí nejčastější příčina nehod.

Nedodržení bezpečné vzdálenosti mezi jedoucími vozidly patří v České republice dlouhodobě k nejčastějším příčinám vzniku dopravních nehod. V letech 2014 a 2015 zaujala tato příčina podle Policie ČR druhé místo. A i když vloni ve statistice spadla na třetí místo, každým rokem nehod způsobených nedodržením bezpečné vzdálenosti přibývá. Obecné pravidlo, které říká, že by řidiči měli dodržet odstup minimálně 2 sekundy, není u veřejnosti dostatečně zažité. V čem tedy spočívá jeho časté nedodržování a vysoká nehodovost?

Vzdálenost mezi vozidly je popsána v Zákoně č. 361/2000 Sb., o silničním provozu: „Řidič vozidla jedoucí za jiným vozidlem musí ponechat za ním dostatečnou bezpečnostní vzdálenost, aby se mohl vyhnout srážce v případě náhlého snížení rychlosti nebo náhlého zastavení vozidla, které jede před ním.“. To ale není dostatečně srozumitelné pravidlo pro řidiče ani pro kontrolní orgány. Kontrola ani následné trestání tak v Čechách neprobíhají. Trest hrozí až v případě, kdy dojde k dopravní nehodě. „Nedodržení bezpečné vzdálenosti je nutné v zákoně vhodně definovat a do sazebníku pokut vytyčit rozmezí, kterým se může policie a správní úřad řídit,“ uvádí Ondřej Rechner, dopravní expert ze společnosti DEKRA. Legislativní změny jsou ale zatím v nedohlednu. Chybí vymahatelnost práva, ale i systém trestní represe, který má částečný preventivní efekt. Naopak například v Německu a Rakousku porušení bezpečné vzdálenosti tvrdě trestají. Za bezpečnou vzdálenost považují 2 sekundy jako u nás. Na porušování mohou dohlížet hned dvěma způsoby: z policejního vozidla nebo pomocí stacionárních kamer. Sazby pokut jsou jasně dané a měření hrozí zejména na rychlostních komunikacích.

Bezpečnou vzdálenost nelze sjednotit pro všechny typy vozidel. 2 sekundy platí zejména pro řidiče osobních vozidel. Např. u autobusů, nákladních vozidel, ale i motocyklů je vhodné dodržet odstup 2,5 až 3 sekundy. Vzdálenost vyjádřená 2 sekundami zohledňuje rychlost a dá se odhadnout velmi snadno. Pravidlo vychází z běžné reakční doby řidiče, která se pohybuje v rozmezí 0,7 až 1,5 sekundy. Tu však může ovlivnit mnoho faktorů, a proto zaokrouhlujeme na 2 sekundy.

Minimální bezpečná vzdálenost v ČRZ hlediska konstrukce osobních vozidel a funkce prvků pasivní bezpečnosti připadá vyšší riziko zdravotních následků při zadním nárazu pro posádku vozidla vpředu. „Větší nebezpečí připadá na vozidlo, které se stane obětí nerespektování bezpečné vzdálenosti, což se těžko ovlivňuje,“ říká Martin Bednář, šéf preventivního projektu Nehodou to začíná, ze společnosti DEKRA. „Řidičům doporučujeme aktivovat varovná světla a zdržet se agresivních impulsů. V případě, že řidič za vámi nezpomaluje a nevytváří větší odstup, je vhodné se nechat předjet“. Poranění krční páteře, tzv. whiplash syndrom, může vzniknout i při nízkých rychlostech. Má za následek fyzické i psychické zdravotní problémy trvalého rázu nebo dlouhodobé léčení. Každý řidič by si měl uvědomit, že nedodržení bezpečné vzdálenosti značně snižuje rozhled a zvyšuje psychickou zátěž. V případě zadního střetu policie velmi snadno označí viníka a zvláště při prokázání úmyslu či agresivity padají vysoké tresty. Řidič, který porušuje bezpečnou vzdálenost, riskuje mnoho, přitom si vůbec nepomůže a v cíli dříve nebude.

Dotazník Nehodou to začíná

Pro absolventy našeho preventivního a dopravně-vzdělávacího projektu Nehodou to začíná jsme připravili krátký dotazník, který má za úkol zjistit aktuální stav úrovně znalostí cílové skupiny, kterou tvoří studenti zejména ve věku 15-20 let, budoucí a začínající řidiči. Dalším úkolem průzkumu je zajištění zpětné vazby k pořadu přímo od Vás, na základě které se může obsah přednášek dále rozvíjet.

Správná poloha řidiče DEKRA

Vašeho názoru si ceníme, a proto jsme pro Vás připravili i odměnu, slosování o zajímavé ceny od společnosti DEKRA CZ a.s. pro každého, kdo dotazník vyplní a uvede kontaktní e-mail. Hlavní cenou je voucher na kurz bezpečné jízdy na polygonu ve Vysokém Mýtě. Pokud ale ještě nemáte řidičák, nezoufejte, můžete ho darovat někomu blízkému, udělat mu radost a posunout jeho řidičské dovednosti. I další ceny budou souviset s prevencí vzniku dopravních nehod.

DOTAZNÍK ZDE

Děkujeme za Váš zájem a čas!

Rozhodnout se musíme hned

Neváhala ani minutu, vzdala boj o nejlepší umístění a šla soupeři zachránit život. Miroslava Plchová loni při otevřeném mezinárodním mistrovství republiky v extrémním závodě tříčlenných štafet předvedla mimořádné gesto, za které obdržela hlavní cenu fair play.

fairplay
Během pořadu Nehodou to začíná jsou účastníci vystaveni podobné situaci, kterou v článku prožívá Mirka. Rozhodnout se musela hned. Obětovat pořadí, zastavit, jít se podívat a jednat. Šlo o život. Za minutu by bylo na záchranu možná pozdě.

Účastníci našeho pořadu potřebují někdy pár vteřin, někdy nekonečné minuty. Mají to těžší, musí vystoupit z davu – z plného kinosálu svých vrstevníků. I Mirka mohla spoléhat na pořadatele. Nespoléhala, rozhodla se, zachránila život. Každý z nás může někdy v tom závodu, který denně svádíme v džungli dopravního provozu, klopýtnout. Pojedete-li kolem takového místa, obětujte své pořadí, zastavte a jděte se podívat. Lidský život často visí na vlásku vašeho rozhodnutí.

Tyto životně důležité ale i další praktické činnosti řeší odborníci z preventivního projektu Nehodou to začíná. Pokud jste se ještě nezúčastnili, tak neváhejte, tým putuje po celé České republice a účast všech škol je zdarma.

Článek převzat z internetových stránek Českého olympijského výboru:

http://czechteam.info/novinky/behem-extremniho-zavodu-zachranila-zivot-souperi-mimoradny-cin-fair-play-se-dockal-oceneni

 

Projekt Nehodou to začíná má za sebou první rok, přinesl úctyhodných 12 tisíc diváků

Program prošel během roku 2016 příznivou změnou, se studenty více komunikujeme a někteří se účastní představení přímo na pódiu.
K projektu se připojuje stále více středních škol a gymnázií.
Počet usmrcených osob se meziročně snížil.

Cílem projektu pojmenovaného „Nehodou to začíná“ je přispět ke snižování počtu závažných dopravních nehod. Máme nejmodernější a nejbezpečnější vozidla v celé historii lidstva i kvalitně řešenou síť komunikací. Přesto má Česká republika velmi vysoké počty nehodovosti a za Evropským průměrem zaostává. „Je nutné zaměřit více pozornosti na lidský faktor. A není lepší způsob, než zasadit semínko bezpečnosti do hlav mladým a začínajícím řidičům motorových vozidel,“ říká Martin Bednář ze společnosti DEKRA.  Projekt Nehodou to začíná je financován z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů. Školy jej navštěvují zdarma.

kolaz_plzen
Projekt Nehodou to začíná je unikátní, kombinuje prevenci a výchovu. Vystupují v něm odborníci na drogovou problematiku, poskytování první pomoci a rozbor dopravních nehod. Zaměřují se na praktické informace a předávají je volnou populární formou. V hlavním realizačním týmu najdete energického moderátora – Jiřího Doležala z regionální rozhlasové stanice, PhDr. Ivana Doudu – vedoucího psychologa a předního specialistu na drogovou problematiku, Bc. Alana Mejstříka – profesionálního záchranáře a lektora IZS, ale i dopravní experty a lektory bezpečné jízdy ze společnosti DEKRA – Ing. Ondřeje Rechnera a Martina Bednáře, DiS. Realizace probíhá v kinosálech nebo přímo ve školách po celé ČR.

Projekt byl spuštěn 1. ledna 2016 a za období v délce jednoho roku přinesl krásný počet diváků. Celkově navštívilo tento pořad 12 105 studentů gymnázií, středních škol nebo učilišť. V roce 2016 byl uspokojen zájem 99 škol a bylo uskutečněno 64 představení po celé ČR. „Evidujeme čím dál větší zájem a to nás těší. Program vyhovuje školským preventivním potřebám a metodikové prevence nás často kontaktují sami. Některé školy už mají rezervace na příští školní rok,“ doplňuje Kateřina Slováčková, která organizuje konání akcí a komunikuje se školami.

infografika
V roce 2017 čeká realizační tým ještě 96 představení, aby splnil svůj závazek. Ovšem, pokud to okolnosti umožní, pokusí se ještě pár akcí přidat. Zároveň Martin Bednář slibuje, že požádá FZŠ o financování, aby mohl projekt pokračovat dál. „Myslím, že se nám podařilo něco, co má silnou budoucnost. Aktivní působení na účastníky silničního provozu je to nejlepší možné využití prostředků z fondu, který má za cíl předcházet škodám,“ uvádí Martin Bednář.

Podle Policie České republiky se v roce 2016 stalo 98 864 dopravních nehod. Při těchto nehodách bylo 545 osob usmrceno, 2 580 osob zraněno těžce a 24 501 osob zraněno lehce. U 4 373 nehod bylo u viníka dopravní nehody zjištěno požití alkoholu. Při porovnání základních ukazatelů s rokem 2015 byl zaznamenán pokles pouze v kategorii usmrcených osob, a to o 115 osob tj. o 17,4 %. Nárůst se týká následujících kategorií: počet nehod o 5 797 nehod tj. o 6,2 %, počet těžce zraněných osob o 40 osob tj. o 1,6 %, počet lehce zraněných osob o 75 osob tj. o 0,3 % a hmotná škoda o 365,1 mil. Kč tj. o 6,7 %. Stále je tedy na čem pracovat.

Zpracováno na základě informací společnosti DEKRA CZ a.s. a Policejního prezidia České republiky.

Na rozptýlenou pozornost při řízení upozorňují odborníci v programu „Nehodou to začíná“

V letech 2006-2015 zemřelo při nehodách, při kterých se řidič dostatečně nevěnoval řízení, celkem 890 osob – 11,2 procenta všech obětí dopravních nehod. V roce 2015 to bylo ovšem 13,2 procenta, nejvíce za posledních deset let. Od ledna do října letošního roku přišlo o život při těchto nehodách celkově 49 lidí, tedy 10,4 procenta všech usmrcených. Došlo sice ke snížení podílu, celosvětově se však odborníci shodují, že rozptýlenost nejen řidičů bude stále větším nebezpečím pro bezpečnost na silnicích.

Čím se vlastně řidiči za jízdy rozptylují?

30 až 50 procent času věnují šoféři aktivitám, které nesouvisejí s bezpečným řízením. Nejčastěji se hovoří o manipulaci s mobilními telefony. Za nejnebezpečnější je považováno provádění volby čísla na mobilu, zvyšuje riziko havárie 12x. Čtení či psaní, podobně jako vztek či křik, zvyšují riziko zhruba 10x. Nebezpečná je i snaha dosáhnout za jízdy na nějaký předmět ve vozidle. Během této doby musí šofér počítat s 9x vyšším rizikem nehody. Pozorování objektů mimo vozidlo nese sedminásobné riziko. Psaní textové zprávy na mobilu šestinásobné riziko vzniku dopravní nehody. Bez nebezpečí není ani ovládání navigace během řízení. To s sebou nese téměř 5x vyšší nebezpečí havárie. Telefonický rozhovor navyšuje pravděpodobnost nehody více než 2x. Téměř stejné nebezpečí hrozí v případě, že řidič za jízdy jí, pije nealko nápoje či se věnuje ovládání autorádia. Zdroj: SWOV.

dsc_0883
Rozptýlené řízení není nepozorné řízení

Rozptýlené řízení není synonymem pro nepozorné řízení, jak se často nepřesně uvádí. „Zatímco nepozorní řidiči mají snížen práh pozornosti únavou či požitím alkoholu či drog, rozptýlení řidiči mají problém s tím, že pozornost věnují něčemu, co nesouvisí s bezpečným řízením vozidla. Pozornost věnují například displeji telefonu či venkovní reklamě, rozhovoru se spolucestujícími, snaží se dosáhnout na nějaký předmět či přemýšlejí o obsahu telefonického rozhovoru, případně se věnují dennímu snění,“ vysvětluje Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti.

Riziko nehody z důvodu roztěkanosti je u mladých řidičů výrazně vyšší než u jejich zkušených kolegů

Na pozoru by se měli mít především mladí řidiči ve věku do 20 let. Dokonce i ovládání příslušenství moderních automobilů nesporně snižuje bezpečnost silničního provozu, protože vyžaduje zvýšenou pozornost řidičů. „Proto by měli noví řidiči dostat více šancí dozvědět se informace o rizikovém chování za volantem a neomezovat tuto výchovu pouze na autoškoly. V projektu s názvem „Nehodou to začíná“ je rozptýlenému řízení věnována podstatná část a zaměřuje se i na tzv. sdílenou odpovědnost. Tu je možné využít v případech, kdy vozidlo řídí někdo jiný. Přestože komunikace s takovým umíněným řidičem, který se plně nevěnuje řízení, není jednoduchá, dá se s tím mnohdy něco dělat. Ale o tom více na našem představení,“ uzavírá Martin Bednář ze společnosti DEKRA CZ a.s.

Více informací na www.nepozorny.cz.

Podnapilí řidiči ve věku do 21 let jsou obrovským rizikem

Nehodou to začínáV loňském roce zemřelo do 30 dnů po nehodě 738 osob. Z toho mužů bylo 573, tedy 78 procent. Alkohol připravil o život 72 účastníků silničního provozu, mužů bylo 64, což činí nemalých 89 procent. Nehody s alkoholem zabíjely především pasažéry v osobních automobilech, těch zemřelo 43, přičemž řidičů bylo 26 a jejich spolujezdců 17. Možná překvapivě následují – byť s velkým odstupem – usmrcení cyklisté, kterých bylo 12, tedy rovná šestina všech obětí. Po 6 bylo chodců a motocyklistů, dále se jednalo o 3 traktoristy a konečně o 1 řidiče a 1 spolujezdce v nákladním automobilu. „Bohužel neustále se potvrzuje, že ti, kteří usedají za volant v podnapilém stavu, věří, alkohol jejich výkon nezhoršuje. Jakmile jsou však odhaleni, nastupuje u nich ihned pocit studu. Obávají se především odsouzení ze strany přátel,“ dodává Martin Bednář z Akademie dopravního vzdělávání DEKRA.

dsc_003
Z celkového počtu zraněných byla třetina cyklistů

Dohromady bylo při nehodách s přítomností alkoholu zraněno 2 267 osob, přičemž žen bylo 455 a mužů 1 812 (rovných 80 procent). Ve 2 046 případech se jednalo o cestující ve vozidlech. Pasažérů v osobních automobilech bylo 1 145. Dále následuje 692 cyklistů, tedy 31 procent z celkového počtu zraněných. „Z průzkumu provedeného Centrem dopravního výzkumu vyplývá, že počet zraněných cyklistů by mohl být výrazně vyšší. Velká část jich totiž své zranění při nehodě nehlásí, přičemž se jedná především o události s lehčími zraněními,“ upozorňuje Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti. S velkým odstupem následují motocyklisté, kterých bylo zraněno 147, následují posádky nákladních automobilů (43 zraněných), 7 cestujících v traktoru a stejný počet cestujících v prostředcích hromadné přepravy osob.

Alkohol ohrožuje především osoby ve věku do 21 let

Nizozemský výzkumný ústav SWOV v letošním roce zveřejnil výsledky výzkumu, ze kterého vyplývá, že zdaleka největším nebezpečím jsou podnapilí řidiči ve věku do 21 let. Už při hladině alkoholu v krvi ve výši 0,2 promile je riziko jejich účasti na nehodě 1,5x vyšší než u osob ve věku 25-54 let. A s narůstající hladinou alkoholu tento rozdíl exponenciálně narůstá.

01
Riziko účasti na dopravní nehodě u podnapilých řidičů ve věku do 21 let je ve srovnání s jejich dospělými kolegy možná až překvapivě vysoké. Při hladině alkoholu 1,5 promile je 16x vyšší. „Jedná se o smrtící mix osobnostní nezralosti, vyhledávání adrenalinových zážitků, neschopnosti domýšlet následky vlastního konání a řidičské nezkušenosti,“ uvádí Martin Bednář ze společnosti DEKRA. Tradičně bývá prevence zaměřena na informování nastupující generace o rizicích v dopravě spojených s požíváním alkoholu a jiných návykových látek a rovněž tak na aplikaci sankčního systému. Nicméně mladé lidi je třeba informovat o rizicích komplexně. „Alkohol má totiž na svědomí nejen mrtvé a zmrzačené na silnicích, ale především nesmírné sociální a zdravotní následky pro jeho uživatele a jejich blízké okolí. Je nezbytné začít s prevencí včas, například i pomocí současných projektů orientovaných na začínající řidiče,“ doplňuje Roman Budský.

dsc_002
Na mladé a začínající řidiče motorových vozidel cílí projekt Nehodou to začíná. Spolu s ostatními odborníky vystupuje na každém představení PhDr. Ivan Douda – vedoucí psycholog a drogový specialista, který popisuje rizika účinků návykových látek na chování řidiče. „Chceme, aby mladí znali základní rizika i obecný model odbourávání alkoholu v těle. Musí si uvědomit, že oni jsou ti, kteří nesou plnou odpovědnost, pokud v pochybném stavu usednou za volant automobilu nebo řídítka motocyklu,“ říká PhDr. Ivan Douda.

Bližší informace podá:

Roman Budský, MBA, BA (Hons)
Tým silniční bezpečnosti
+420 776 195 576
roman.budsky@tymbezpecnosti.cz

Tisková zpráva byla vytvořena spoluprací společnosti DEKRA CZ a Týmu silniční bezpečnosti.

Článek o představení Nehodou to začíná ve Svitavském deníku

Svitavy – Vážná dopravní nehoda může potkat každého z nás a ovlivní tak zásadním způsobem zbytek našeho života. Jak se ale nestát bezohledným řidičem, který svým zaviněním způsobí tragickou havárii,  zjistili studenti a žáci svitavských škol dne 9.11.2016. Fiktivní nehodu museli řešit sami studenti. Naučila je, jak se zachovat v případě, že se stanou svědky nehody. nehodou to začíná
Projekt Nehodou to začíná přináší velmi populární formu dopravní výchovy pro skupinu mladých a začínajících řidičů motorových vozidel pomocí přednášek odborníků na dopravní bezpečnost, drogovou problematiku a záchranu lidského života. „Tento projekt funguje necelý rok a je plně financován Českou kanceláří pojistitelů,“ uvedl projektový manažer Akademie dopravního vzdělávání Dekra CZ Martin Bednář.

Za vznikem stojí skupina lidí, která si uvědomila, že lidé mezi patnáctým a dvacátým rokem nejsou dostatečně vzděláváni a informováni a stávají se tak rizikem. „Řekli jsme si, že s tím něco uděláme. Zjistili jsme díky statistikám, že třetina vážných dopravních nehod je způsobená začátečníky a chtěli jsme s tím prostě něco udělat. Pro většinu lidí to vše končí získáním řidičského průkazu, ale ani vyježdění řidiči si neuvědomují, že i oni by měli docházet na další vzdělávání 
a školení, kde se dozví novinky z techniky a předpisů,“ dodal Martin Bednář.
 Studenty svitavského Středního odborného učiliště a Střední zdravotnické školy v úvodu uvítal energický moderátor Jiří Doležal, který si pomocí aktivní komunikace, hry a tematické sehrané scénky s dopomocí diváků z publika během okamžiku získal jejich pozornost a zpětnou reakci.
nehodou to začíná
Přednáška pokračovala ukázkami videí a animací dopravních nehod poukazujícími na časté chyby řidičů, kterých se dennodenně na silnicích dopouštějí, a návrhy opatření, díky kterým jim lze předcházet. Studenti se také seznámili s výpočty brzdných drah vozidel a reakčních dob řidičů.

Se svou řečí na toto téma navázal psycholog a odborník na drogovou problematiku Ivan Douda, který studenty seznámil s riziky 
a účinky jednotlivých druhů návykových látek na psychiku člověka, a fetálním alkoholovým syndromem, který byl pro studenty velkou neznámou. „Je hodně zajímavé, že se informace 
o FASu do škol nedostala, 
a přitom je to velmi důležité. Jsem rád, že se nám to podařilo propojit s tímto projektem a studenty tak informovat o riziku tělesných a mentálních vývojových vad lidského plodu, které vznikají následkem nadměrné konzumace alkoholických nápojů v těhotenství,“ vyjádřil se ke své tématice Ivan Douda. nehodou to začíná
Mikrofon si od něj převzal zdravotnický záchranář Alan Mejstřík, který studentům připomněl důležitá fakta vedoucí k záchraně lidského života. „Snažíme se tady ukázat na scénkách z dopravní nehody, jak správně postupovat při první pomoci,“ dodal. 
Tu si vyzkoušeli tři studenti z publika, kteří díky pohotové reakci a fiktivní komunikaci s dispečinkem zvládli zraněného správně ošetřit a ještě při tom dbát na bezpečnost a povinnosti s tím spojené.

„Cílem projektu Nehodou to začíná je probudit hlavně v naší cílové skupině zájem a změnit jejich pohled na řízení a vše, co to obnáší,“ řekl Ondřej Rechner z Akademie dopravního vzdělávání Dekra CZ.

Autor článku: Tereza Vaisová, redaktorka Svitavského deníku

Článek převzat z internetových stránek Sitavského deníku:
http://svitavsky.denik.cz/zpravy_region/nehodou-to-zacina-20161110.html

2x zcela zaplněné kino ve Valašském Meziříčí

Živé multimediální vystoupení odborníků na dopravní bezpečnost ze společnosti DEKRA, nazvané Nehodou to začíná, se uskutečnilo 20. září v kině Svět ve Valašském Meziříčí. Pozvání místní komise BESIP přijalo okolo 500 studentů středních a devátých ročníků základních škol. Nehodou to začíná VALMEZ Projekt byl určen začínajícím, ale i budoucím řidičům motorových vozidel. Středem pozornosti byly předpoklady bezpečné jízdy. Odborníci promítli studentům výpočty brzdných drah vozidel včetně rozborů reakčních dob řidičů. Drogový specialista s nimi diskutoval o účincích jednotlivých druhů návykových látek na lidskou psychiku.02V části věnované zdravovědě lektoři připomněli důležitá fakta vedoucí k záchraně lidského života včetně praktických ukázek první pomoci. Upozornili rovněž na nebezpečí vyplývající ze snížení pozornosti v situacích, kdy se řidič kromě řízení věnuje také například telefonování, a připomněli možné důsledky dopravní nehody pro další život jejich i ostatních účastníků takové události.03Nikoli náhodou byli posluchači studenti ve věku od 15 do 20 let. Ze statistik vyplývá, že řidiči motorových vozidel s praxí kratší než 5 let způsobí okolo 20 procent všech dopravních nehod a zhruba 25 procent havárií s tragickými následky. Místní komise BESIP si proto klade za cíl působit kromě jiného na tuto skupinu nových či začínajících řidičů.

Autor článku: Ing. Soňa Valchářová, vedoucí odboru dopravně správních agend
Foto: Jiří Balát

Článek převzat z oficiálních internetových stránek Valašského Meziříčí:
http://www.valasskemezirici.cz/nez-mladi-usednou-za-volant/d-28620

 

Jsou noví řidiči dostatečně připraveni na samostatnou praxi?

Zajímavé výsledky šetření názorů čerstvých řidičů, učitelů autoškol a rodičů mladých řidičů na kvalitu řidičské přípravy zveřejnila společnost Goodyear EMEA. Sběr dat a jejich vyhodnocení probíhala v letech 2012-2014. Odpovídalo celkem 6 400 nových řidičů z 16 zemí, 2 334 učitelů autoškol z 15 států a 6 805 rodičů z 19 zemí. Zapojila se i Česká republika.

Nehodou to začíná
„Z výsledků vyplývá, že více než čtvrtina mládeže je přesvědčena, že by v řidičských zkouškách neuspěla, pokud by je musela skládat znovu. Polovina dotazovaných postrádá výcvik základních dovedností, jako je například řízení v noci,“
říká Martin Bednář z Akademie dopravního vzdělávání DEKRA. Na 47 % mladých řidičů se během výcviku nedozvědělo nic o řešení krizových situací. Pouze 54 % bylo seznámeno se zásadami ekonomické jízdy. Čtvrtina mladých řidičů v Belgii a Polsku se za volantem cítí nepříjemně za hustého deště a rovněž tak pětina francouzských, českých či nizozemských řidičů uvádí, že jsou si v těchto podmínkách velmi nejistí. Nicméně po mokré silnici jezdí třetina stejně rychle jako po suché. Nejčastějšími prohřešky, kterých se novopečení řidiči nejčastěji dopouštějí, jsou telefonování za jízdy, odesílání textových zpráv, brouzdání po internetu či sociálních sítích, rychlá jízda. Mladí muži jsou v tomto směru aktivnější než jejich ženské protějšky. Rovněž tak častěji přiznávají jízdu pod vlivem alkoholu či agresivitu za volantem.

Jak odpovídali dotázaní čeští řidiči

Mladí Češi by mohli být ostatním vzorem, pokud se jedná o úspěšnost při prvním termínu teoretické či praktické části řidičské zkoušky. Nejčastěji uvádějí, že byli seznámeni se zásadami výměny defektního kola. Také nejvíce ze všech deklarují připravenost nazout kola se zimními pneumatikami při poklesu teploty vzduchu pod +7 stupňů Celsia – kladně odpovědělo celých 77 % dotázaných. Nejméně ze všech přiznávají, že nerespektují dopravní značky a světelné signály. Rovněž tak nejméně Čechů přiznalo nedání přednosti v jízdě. Mladí Češi se nebojí jízdy po zasněžených silnicích. Statečnější byli jen jejich švédští vrstevníci.

Naopak nejméně ze všech se cítí mladí čeští řidiči připraveni na jízdu v zahraničí. Stejně je tomu i s jízdou v hornatém terénu a se zvládáním krizových situací. Rovněž tak si nejvíce stěžovali na to, že nebyli seznámeni se zásadami efektivního nouzového brždění. Češi také nejvíce ze všech uvedli, že na mokré silnici jezdí stejně rychle jako za sucha. A také nejméně ze všech pohotově ztlumí dálková světla při míjení se s protijedoucím vozidlem. Společně s Rusy se cítí nejméně připraveni na jízdu za tmy. S Dány pak nejvíce žehrají na nepřipravenost parkovat podélně do řady vozidel. Obecně pak se Češi společně s Italy a Španěly cítí být nejméně připraveni na samostatnou účast v silničním provozu. „Jedná se o jeden z důsledků beznadějně zastaralého systému provádění přípravy a závěrečných zkoušek nových řidičů v České republice,“ vysvětluje Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti.

Jak to vidí učitelé autoškol

Dvě třetiny učitelů autoškol vidí hlavní příčiny nebezpečného chování začínajících řidičů v nedostatku jejich povědomí o možných následcích nehod.  A zastávají tak názor, že dnešní mladí lidé potřebují více výcviku zaměřeného na bezpečné řízení, neboť dnes existuje více podnětů odvádějících pozornost od řízení. Zhruba stejný počet učitelů říká, že současná generace začínajících řidičů vyrostla v hektické, netrpělivé společnosti. To je příčinou, že řídí nebezpečněji než předcházející generace. Na třicet procent instruktorů autoškol je přesvědčeno, že ve srovnání s předchozími generacemi pravděpodobně nebudou dnešní začínající řidiči respektovat rady, jež obdrželi během výcviku.

„Dnešní situace v autoškolách není jednoduchá. Aby obstály v konkurenčním cenovém boji, drží si ceny služeb, které odpovídaly před 10 až 15 lety. Není divu, že se pak šetří na všem. Bohužel to odnáší především klient v kvalitě jeho přípravy,“ dodává Martin Bednář z Akademie dopravního vzdělávání DEKRA. Situaci nepřispívá ani stále se odkládající novela tzv. autoškolského zákona. Ta současná je příliš benevolentní k formě výuky podle individuálního studijního plánu. Umožňuje snížit počet hodin teorie na čtvrtinu. Praxe ale ukazuje, že ne všechny autoškoly po svých klientech žádají plnou docházku na výuce. Pro prvožadatele je ale nepostradatelná.

Nehodou to začíná
Podle učitelů dnešní mladí řidiči riskují více než předcházející generace. Jako hlavní příčiny spatřují nedostatek povědomí nováčků o možných následcích nehod, nedostatek zkušeností, odvádění pozornosti mobilními telefony, užívání drog a alkoholu, klam nesmrtelnosti, vliv vrstevníků a v neposlední řadě i vzájemná agresivita. Současné zkoušky nedovedou mladé řidiče vyškolit k bezpečné jízdě na silnici. Takové je přesvědčení respondentů z řad učitelů autoškol. Za řešení považují mj. simulace „reálných situací“, kdy na nováčky v průběhu jízd i zkoušek působí různé podněty rozptylující jejich pozornost a také zavedení postupného systému získávání řidičského oprávnění i povinný kondiční výcvik.

A co rodiče začínajících řidičů?

Více než polovina z nich (56 %) je přesvědčena, že jejich chování za volantem by mohlo být příkladem pro ostatní řidiče. Opak si myslí jen 7 procent z nich. A 40 procent respondentů rozhodně nesouhlasilo s názorem, že by je jejich potomek mohl považovat za špatné řidiče. Rodiče ovšem sehrávají klíčovou roli při výběru autoškoly. Za rozhodující parametry považují vzdálenost od místa bydliště (47 %), dále přihlížejí k osobnímu doporučení známých (43 %), svůj vliv sehrávají výše kurzovného (31 %) a kvalifikace učitelů (30 %). Jen 3 procenta rodičů dá na reklamu a 2 procenta vyberou autoškolu náhodně.

Nehodou to začíná
Budoucí čeští řidiči osobních automobilů před svou závěrečnou zkouškou absolvují v optimálním případě 500 kilometrů pod dohledem profesionálního učitele. Aby ovšem čerstvý řidič skýtal záruku, že zvládá potřebné základy samostatné a bezpečné jízdy, měl by v rámci praktické přípravy odjezdit alespoň 3 000 kilometrů a za volantem strávit přinejmenším 100 hodin. „Učitelům autoškol, jejich budoucím klientům i rodičům uchazečů o řidičské oprávnění lze proto vřele doporučit, aby se seznámili s výsledky provedeného průzkumu. Mnohá zjištění pro ně budou překvapující. Pokud k nim přihlédnou, bezpochyby to umožní zvýšit kvalitu řidičské přípravy i bezpečnost nováčků za volantem,“ uzavírá Roman Budský.

Bližší informace podá:

Bc. Roman Budský, BA (Hons)
Bezpečně na silnicích o.p.s.
Valdštejnská 381/6
460 01 Liberec
+420 776 195 576
roman.budsky@tymbezpecnosti.cz

Tisková zpráva byla vytvořena spoluprací společnosti DEKRA CZ a Týmu silniční bezpečnosti.