Jak se zachovat s vozidlem při smyku

Nedotáčivý nebo přetáčivý smyk? Co teď?
Při dodržení určitých zásad lze smyk vozidla zvládnout bez nehody.
Pozice za volantem ovlivňuje úspěšnost zvládnutí smyku.

Zimní období přináší situace, kdy jsme nuceni řídit i za nepříznivého počasí. Nebezpečí vzniku ledovky nehrozí jen při mínusových teplotách, ale vždy, setkají-li se srážky či vzdušná vlhkost s promrzlou silnicí. Během zhoršeného počasí, kdy musíme předpokládat snížené adhezní podmínky, by měli být řidiči velmi ostražití. Sníh či náledí potrápí začátečníka i řidiče profesionála.

Uvedení vozidla do smyku na kluzké silnici je způsobeno nepřiměřenou rychlostí a nevěnování se řízení vůči stavu a povaze vozovky. „To je doplněno například špatnou nebo pozdní reakcí řidičů s malými zkušenostmi, nepozorností nebo díky špatné poloze řidiče. Nastavení správné polohy řidiče a držení volantu oběma rukama v pozici „14:45“ ovlivňuje úspěšnost provedeného manévru,“ říká Martin Bednář ze společnosti DEKRA. Řidiči by měli za nepříznivého počasí hlavně zpomalit, dodržovat odstup a chovat se obezřetně, protože samotné zvládnutí smyku je někdy obtížné i za pomoci elektronických stabilizačních prvků.

vozidlo ve smyku dekra
Pokud dojde ke smyku, rozhodně se nemusí jednat o fatální situaci. Při dodržení určitých zásad lze situaci zvládnout. U všech druhů vozidel platí obecné pravidlo: ubrat plyn, zpomalit a citlivě pracovat s volantem. Chcete-li dodržet zásady správného manévrování, je nutné zohlednit rozdělení smyku přední a zadní nápravy.

Smyk přední nápravy neboli nedotáčivý smyk nastává častěji u vozidel s předním pohonem. Řidič cítí ztrátu adheze prostřednictvím volantu, vozidlo vyjíždí ze své stopy mimo nastavený směr a dostatečně nezatáčí. „Ubráním plynu dojde k zatížení přední nápravy a zpomalení vozidla. Pokud se vozidlo nevrací do požadovaného směru, je nutné co nejdříve snížit rychlost sešlápnutím spojky a brzdy. Velice jemně manipulovat s volantem. Pokud byl manévr provedený správně a včas, vrátí se vozidlo do požadovaného směru bez vyjetí mimo vozovku nebo jízdní pruh,“ radí Martin Bednář.

vozidlo ve smyku dekra
Smyk zadní nápravy neboli přetáčivý smyk nastává častěji u vozidel se zadním pohonem. Řidič pozná ztrátu adheze pomocí zádových a hýžďových receptorů, vozidlo se začne točit okolo své osy a dostává tzv. hodiny. „Řidič musí okamžitě reagovat natočením volantu proti pohybu vybočení zádi vozidla s okamžitým vyšlápnutím pedálu spojky. V praxi to znamená, že pokud dostanete v levotočivé zatáčce smyk zadní nápravy, pohybujete volantem doprava čili tzv. kontra,“ upřesňuje Martin Bednář. V žádném případě nesmí řidič použít při řešení smyku ruční brzdu! Tento druh smyku je těžší na zvládnutí a má i horší následky. Proto doporučujeme mít pneumatiky s hlubším vzorkem na zadní nápravě.

Jakmile nastane skutečně velký, nekontrolovatelný smyk, se kterým si řidič neví rady, je ideální zastavit vozidlo na co možná nejkratší dráze. Okamžitě sešlápnout spojku a na pedál brzdy vyvinout maximální tlak pro vytvoření nejvyššího brzdného účinku. I to je dobré natrénovat. Nejbezpečnější je se do krizových situací vůbec nedostat, tzn. plně se vždy věnovat řízení a předvídat. Chybu však může udělat každý. Začátečníkům i zkušeným řidičům prospívá trénink. Na kurzech bezpečné jízdy neboli škole smyku, které zahrnují teoretickou přípravu a praktické jízdy na polygonu, si lze mnohé vyzkoušet. „Zdokonalováním řidičských manévrů zvýšíte svou šanci, že se zachováte správně. Vyrážejte na cesty s předstihem, abyste nemuseli spěchat. Samozřejmostí je správný technický stav vozidla i stav řidiče,“ uzavírá Martin Bednář z DEKRY.