Snížená viditelnost

Řidiči často svítí pouze světly pro denní svícení a to nestačí.
Za tmy v zimním období umírá na českých silnicích více než polovina lidí.

V zimním období se řidiči často potýkají s komplikacemi spojenými se sníženou viditelností, která znesnadňuje dopravu. Právě snížená viditelnost je jedním z faktorů zapříčiňujících dopravní nehody. Čísla hovoří jasně. Za snížené viditelnosti umírá v zimních měsících až 72 % obětí dopravních nehod.

Zákon o silničním provozu č. 361/2000 Sb. v § 32 definuje sníženou viditelnost jako situaci, kdy účastníci silničního provozu na pozemních komunikacích dostatečně zřetelně nerozeznají jiná vozidla, osoby, zvířata nebo předměty na pozemní komunikaci, například od soumraku do svítání, za mlhy, sněžení, hustého deště nebo v tunelu. Řidiči i chodci by za zmíněných podmínek měli pamatovat na dodržování zásad eliminujících rizika vzniku nehod.  „Za vznikem tragických nehod mnohdy stojí špatné užívání světel nebo nedostatečná viditelnost účastníků silničního provozu. Je velmi důležité tyto situace nepodceňovat a vždy dodržovat bezpečnostní zásady podle hesla: Vidět a být viděn,“ doporučuje Martin Bednář, odborník na dopravu a manažer projektu Nehodou to začíná, ze společnosti DEKRA.

Zhoršená viditelnost snižuje vnímání okolních podnětů a způsobuje zpomalení reakcí. Chodci jsou od 20. února 2016 povinni užít mimo obec za snížené viditelnosti doplňky z retro-reflexního materiálu. Cyklisté musí dbát na správné vybavení kola. „Reflexní materiály je nejlepší umístit na co nejvíce se pohybující část těla, upoutají tak větší pozornost. Cyklisté musí mít na kole umístěnou odrazku přední, zadní, ve výpletech kol a na pedálech, při snížené viditelnosti navíc musí použít přední a zadní osvětlení. I jim doporučujeme zvýšit bezpečnost a vzít si na sebe např. reflexní oblečení,“ říká Martin Bednář.

dekra_déšť
V České republice platí pro všechna motorová vozidla celoroční povinnost svítit. Ne vždy je však dobré spoléhat na automatiku. Moderní automobily s denním svícením často nereagují správně nebo včas, senzor nerozpozná sníženou viditelnost a nepřepne automaticky na hlavní reflektory, se kterými se rozsvítí i koncová světla vozidla. Za snížené viditelnosti je nutné rozsvítit přední obrysová a potkávací nebo dálková světla a zadní obrysová světla. Užití mlhových světel předepisuje zákon. I zde se v praxi mnohdy dopouští řidiči chyb, které jsou pro ostatní účastníky silničního provozu zbytečně nepříjemné, až ohrožující. Dochází k situacím, kdy řidič nevypne mlhovky včas a pokračuje s rozsvícenými mlhovými světly v cestě, přestože už jejich užití situace nevyžaduje. V takovém případě oslňuje ostatní řidiče.

Tma
Za tmy se výrazně zkracuje dohled, a proto je nutné upravit rychlost jízdy, ne vždy je totiž možné využít dálková světla. „Pokud používáte tlumená světla, zpomalte na rychlost, která vám umožní zastavit na vzdálenost, na kterou vidíte. Přepněte zpětné zrcátko do tzv. noční polohy, aby se snížil odlesk reflektorů vozidel jedoucích za vámi,“ radí Martin Bednář. Tma oslabuje schopnost správně posoudit vzdálenost, pohyb a barvy. Zatímco chodce v reflexním oblečení uvidíte na vzdálenost 200 metrů, v modrém a tmavém oblečení to bude necelých 20 metrů. Dokonce ani periferní vidění není tak ostré jako ve dne. Na řidiče navíc může působit větší únava.

Déšť
V případě vysoké intenzity deště dochází k přetížení stěračů a na předním skle vzniká souvislá vodní plocha. Viditelnost je výrazně zhoršená. Řidiči musí okamžitě snížit rychlost a zapnout mlhová světla. Pokud je vlivem průtrže mračen extrémně snížena viditelnost, je dobré sjet ze silnice a počkat, až se počasí zklidní. Většinou to netrvá dlouho. „Motoristům doporučujeme nechat nastartovaný motor, rozsvícená světla a zapnout výstražnou signalizaci. Při jízdě v silném dešti je více než nutné mít obě ruce na volantu, abyste cítili chování vozidla.  Snižte rychlost, čtěte vozovku, přemýšlejte, kde by mohlo být více vody (výmoly, vyjeté koleje), koncentrujte se, ale zůstaňte v klidu,“ říká Martin Bednář.

Mlha
Mlha řidiče izoluje a často znemožňuje či zkresluje vnímaní okolních předmětů. Řidič svou rychlost vnímá jako výrazně nižší, než tomu reálně je, naopak vzdálenost od okolních předmětů vyhodnocuje jako větší. Z těchto důvodů je pravděpodobnost usmrcení 3x vyšší než u průměrných nehod. „Důležité je dodržovat bezpečnou vzdálenost, dokonce dvojnásobnou oproti normálu, tedy 4 sekundy. Řidič před vámi může náhle zpomalit a vy musíte být schopni okamžitě reagovat. Mlha v zimě na vozovce namrzá a brzdná dráha se výrazně prodlužuje, i na to je třeba brát ohled,“ dodává Martin Bednář.

Sníh
Krom snížené viditelnosti zapříčiněné samotným sněžením čelí řidiči i nepříjemnostem způsobeným sněhem na silnici a vozidle. Je důležité vždy důkladně odstranit sníh z celého auta, ne pouze z čelního skla. „Sněhová čepice na střeše může ohrozit ostatní řidiče nebo znemožnit výhled vám samotným v případě, kdy budete nuceni rychle jednat, což může vyvrcholit až ve vznik kolize. Za hustého sněžení je řidič opět povinen zapnout mlhová světla a upravit styl a rychlost jízdy, protože nově a rychle vznikající vrstva sněhu na vozovce ovlivňuje adhezní podmínky i délku brzdné dráhy,“ připomíná Martin Bednář. Správný řidič by se v těchto situacích neměl ničím rozptylovat, jet plynule a být připraven reagovat na nenadálé komplikace.

dekra_sníh

Nástrahy spojené se sníženou viditelností i ročním obdobím není dobré podceňovat. Uvedené typy zhoršených podmínek mají navíc tu nevýhodu, že se vzájemně kombinují, což způsobuje větší zátěž pozornosti a únavu očí. Čas příjezdu domů není tak důležitý jako přijet živý a zdravý, proto není špatné cestu naplánovat i vzhledem k počasí, případně přidat přestávku v řízení.