Záchranářská ulička neboli ulička pro život

Záchranářská ulička, jinak také ulička pro vozidla Integrovaného záchranného systému (IZS), slouží k tomu, aby mohla tato vozidla volně projet i hustým provozem na víceproudých silnicích.

Rozhodně ale neslouží pro ostatní řidiče. Pokud se rozhodnete záchranářskou uličkou projet a zkrátit si tak čas v koloně, hrozí vám pokuta až 2 500 Kč. Mnohem přísněji vás bude policie posuzovat, když svou neukázněností projíždějící IZS zablokujete.

 

Jak ji vytvořit a kam se zařadit?

Ulička se tvoří na dálnicích a silnicích vždy, když se vytvoří kolona a přijíždí vozidla IZS.

  • V případě tříproudové silnice se je třeba rozestoupit nalevo a napravo. Prostřední pruh zůstane prázdný, aby auta IZS mohla projet.
  • Na víceproudých dálnicích se postupuje následovně: auta vlevo se uhýbají vlevo, všichni ostatní vpravo.

 

Pomůcka pravé ruky

Na víceproudých dálnicích vám pomůže pravidlo tzv. pravé ruky. Mezi palcem a ukazováčkem je pomyslné místo pro záchranářskou uličku (druhý pruh zleva zůstane volný), palec odpovídá levému pruhu a ostatní prsty pruhům dalším.

 

Základní pravidla

Do uličky se řaďte hned při příjezdu do kolony. Pokud se jedná o kolonu pomalu jedoucích vozidel, před dojezdem do kolony zapněte výstražná světla. Jakmile za vámi zastaví někdo další, světla vypněte.

Dodržujte rozestupy. Ty jsou důležité jak ve stojící koloně, tak i v koloně popojíždějících vozidel. Umožní vám v případě potřeby zajet ještě více ke kraji. Je potřeba mít nějaký manipulační prostor.

Jakmile projede poslední vozidlo záchranářů, uličku nerušte. Pokračujte v ní až do konce kolony nebo do doby, než se auta rozjedou.

 

Jaká vozidla mají přednost v jízdě? Komu musíme uhnout?

Vozidla IZS, tedy auta s modrým majákem, jako jsou policie, hasiči, záchranka. Dále správci pozemní komunikace a vozidla, která slouží k odstranění následků dopravní nehody či překážky na cestě.