Řekněte NE drogám za volantem

Mnoho řidičů se mylně domnívá, že policie měří pouze alkohol. Přítomnost THC může být z orientačního testu u pravidelných uživatelů prokazatelná i po několika týdnech. Jízda pod vlivem návykových látek ohrožuje všechny účastníky silničního provozu.

Alkohol a ostatní návykové látky představují riziko nejen pro uživatele, ale i pro jeho okolí.  Ohrožena je i dopravní bezpečnost. Návykové látky ovlivňují smyslové jednání a motorické reakce, konkrétní účinky se různí dle druhu drogy. Počet řidičů, kteří usedli za volant pod vlivem drog a způsobili nehodu, v roce 2018 vzrostl.

Zdroj: Statistiky nehodovosti z jednotlivých let; dostupné z: https://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti

Následující přehled uvádí dopravní nehody zaviněné pod vlivem návykových látek v roce 2018. U 4 626 nehod (nárůst o 375 nehod) bylo u viníka dopravní nehody zjištěno požití alkoholu. Při těchto nehodách došlo k usmrcení 62 osob (tj. o 14 osob více než v roce 2017). Drogy byly zjištěny u řidiče motorového vozidla v případě 260 dopravních nehod. V 54 případech byla u řidiče-viníka zjištěna přítomnost alkoholu a drog současně.

Zdroj: Statistika nehodovosti 2018; dostupné z: https://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti

Nejrozšířenější společensky tolerovanou psychoaktivní látkou je bezesporu alkohol. Po požití alkoholu dochází k výraznému zpomalení reakcí, poruchám orientace a zhoršení schopnosti vyhodnotit situaci. „Je třeba si uvědomit, že řízení vozidla patří mezi složité lidské činnosti. Vyžaduje rychlé, přesné vyhodnocování situace i složitou koordinaci pohybů. Alkohol odbourává obavy z běžných rizikových situací, což  může pro účastníky silničního provozu znamenat fatální důsledky. Řidiči ztrácí motoriku, schopnost a rychlost rozhodování v případě neočekávané situace,“ upřesňuje Martin Bednář, dopravní expert ze společnosti DEKRA. V České republice platí nulová tolerance (stejně tak na Slovensku, v Rumunsku či Maďarsku). To znamená, že řidiči motorových vozidel a cyklisté nesmí požít alkohol nebo jinou návykovou látku během jízdy, případně se účastnit silničního provozu v době, kdy by ještě mohli být pod jejich vlivem. Česká republika je prozatím v otázce nulové tolerance striktní, většinově napříč Evropou převládá limit 0,5 promile, ve Velké Británii dokonce 0,8 promile. Některé státy však rozlišují mezi limity pro standardní řidiče, začátečníky a profesionální řidiče.


Zatímco orientační test na alkohol je už mezi českými řidiči známý, o testu určujícím přítomnost drog koluje mnoho pověr. Do alkohol testeru je při kontrole třeba dýchnout, drogy se zjišťují ze slin (případně potu). „Často slýchávám mýtus, že policie dokáže změřit pouze alkohol. Policie má ale k dispozici orientační testery, které dokážou během chvíle změřit pět základních drog od marihuany přes pervitin až po heroin včetně některých příbuzných drog. Liší se doba, po kterou lze drogy testem odhalit. Zatímco u většiny návykových látek je to zřejmě v řádu několika dnů, marihuana se dá zjistit i v řádu týdnů,“ upozorňuje přední český psycholog a drogový expert PhDr. Ivan Douda. V případě pozitivního testu následuje odborné lékařské vyšetření, na jehož základě se přítomnost drog v těle řidiče potvrdí nebo vyvrátí.


Doktor Ivan Douda je jedním z členů týmu odborníků, kteří cestují po celé České republice a realizují přednášky Nehodou to začíná pro studenty středních škol. V rámci přednášky rozebírá účinky alkoholu a nejčastějších drog, mimo jiné prakticky představuje zmíněné testery a zajímavé případy související s účinky drog. Program je bezplatně dostupný všem středním školám v České republice.

Jaké účinky se dostaví po užití jednotlivých návykových látek a jak působí na řidiče?

Zdroj: Kučerová Helena, Zákon o silničním provozu s komentářem a judikaturou. 4. aktualizované vydání podle stavu k 1.10.2018. Praha: Leges, 2018. Komentátor. ISBN 978-80-7502-292-9.