Projekt Nehodou to začíná pokračuje

Realizační tým dostal zelenou a v letošním roce proškolí dalších 15 tisíc nových a budoucích řidičů. Nové termíny na první polovinu roku 2020 budou zveřejněné během ledna.

Nehodou to začíná je preventivní projekt, který prostřednictvím týmu odborníků realizuje interaktivní vzdělávací přednášky po celé České republice. Ty jsou určené začínajícím a budoucím řidičům motorových vozidel, tedy primárně středoškolákům. Cílem je snížení rizikových faktorů v chování mladých účastníků silničního provozu. Specialisté z oboru je seznamují s důsledky vážných dopravních nehod formou znaleckých analýz, otevřeně diskutují rizika užívání návykových látek ve vztahu k dopravě a pod odborným vedením si mohou diváci vyzkoušet i poskytování účinné první pomoci po simulované autonehodě.


Projekt Nehodou to začíná navazuje na úspěšnou realizaci v letech 2016-2019, během které si vybudoval dobré jméno u škol i studentů, podařilo se zasáhnout obrovskou cílovou skupinu, cca 77 tisíc účastníků přednášek. Své příznivce si našel i prostřednictvím působení na sociálních sítích. Více informací na www.nehodoutozacina.cz. Projekt je zajímavý svým zpracováním, které je založeno na odborné přednášce kombinující interaktivní prvky i zážitkovou výuku. „Každý návštěvník pořadu má příležitost zapojit se do praktické ukázky, ovlivnit vývoj pořadu a vlastními silami poukázat na správný či špatný postup při řešení problematických situací vycházejících z chybného jednání v silničním provozu. Divák se vzdělává zábavnou a nenásilnou cestou, což je u adolescentů významné pro jejich přijetí a uplatnění v budoucím životě,“ doplňuje Martin Bednář, manažer projektu a dopravní expert ze společnosti DEKRA.


Mladí řidiči do 25 let zaviní každoročně více než 10 tisíc dopravních nehod. Např. v roce 2018 bylo evidováno 10 051 nehod, při kterých bylo usmrceno 94 osob a dalších 397 bylo těžce zraněno. Podíl počtu nehod, usmrcených a těžce zraněných u nehod zaviněných mladými řidiči má z dlouhodobého hlediska sestupnou tendenci. Přesto byla přibližně každá 6. nehoda zaviněná mladým řidičem, který je vystaven velkému riziku vzhledem k jeho malým zkušenostem, neznalosti okolností vzniku dopravních nehod a jejich důsledků, ale i častému hazardu v podobě snadno rozptýlené pozornosti, či vlivu návykových látek. Cílit na tuto skupinu má obrovský význam pro vytvoření základních morálních předpokladů pro jejich budoucí účast v silničním provozu jako motoristů.


Projekt Nehodou to začíná byl schválen komisí pro tvorbu programů prevence škod, správní radou ČKP, Ministerstvem vnitra ČR a Ministerstvem dopravy ČR. Je financován z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů a společností DEKRA CZ a.s. Realizační tým pod vedením Martina Bednáře má za úkol během roku 2020 zorganizovat minimálně 80 interaktivních preventivních přednášek po celé ČR a zasáhnout dalších 15 000 osob. Nové termíny na první polovinu roku 2020 budou zveřejněné během ledna a zástupci škol i ostatní zájemci se mohou jednoduše přihlásit na webových stránkách projektu: http://www.nehodoutozacina.cz/terminy/.


„Dlouho jsme nebyly svědky takhle profesionálně pojaté, významnými osobnostmi zaštítěné, milým humorem protkané interaktivní přednášky. Kvitujeme především nastínění problematiky nehodovosti z různých úhlů pohledů, možnost vyzkoušet si volání na linku 155 včetně první pomoci, ukázky crashtestů automobilů v různých dopravních situacích s odborným komentářem, stejně tak i osvěžující přístup moderátora pořadu. Jsme přesvědčeny o velkém smyslu takto koncipovaných preventivních programů,“ hodnotí projekt Mgr. Zuzana Kostková a Mgr. Alžběta Fajová, profesorky ze strakonického gymnázia, které se zúčastnily přednášky v minulém roce.

Video o projektu Nehodou to začíná k dispozici ZDE.