Nehodou to začíná v Humpolci

Společnost DEKRA CZ a.s. ve spolupráci s krajským koordinátorem BESIP zinscenovala preventivní a dopravně vzdělávací pořad pro nové a začínající řidiče motorových vozidel, který se dne 10. března 2015 konal v kinosále města Humpolec. Této akce se zúčastnili studenti středních škol Česká zemědělská akademie v Humpolci a Střední škola informatiky a cestovního ruchu SČMSD.

sloz
První představení se týkalo především problematiky bezpečné jízdy na motocyklu, které bylo věnováno mladším studentům z důvodu možnosti získání řidičského oprávnění na malý motocykl od 15 let. Druhé představení se týkalo bezpečné jízdy v automobilu pro studenty vyšších ročníků, kteří už řidičské průkazy mají, nebo o ně budou mít v brzké době zájem. V obou případech bylo poukázáno na 3 nejčastější typy dopravních nehod, které byly řešeny z hlediska jejich příčin i možnosti zabránění jejich vzniku.

Diváci měli možnost vidět několik reálných dat z dopravních nehod i slyšet reálné příběhy od odborníka na poskytování první pomoci. Svou podstatnou část má v pořadu i odborník na drogovou problematiku, který řeší nejen účinky alkoholu a jiných návykových látek, ale i právní odpovědnost řidiče pod vlivem. Věříme, že předané informace budou dostatečnou podporou pro následující období šťastných řidičských začátků.

Odkaz na recenzi: http://www.cspsd.cz/311-nehodou-to-zacina